MRĄGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA W MRĄGOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA

EGZAMINY - Klasa VII

Lp.

  • Przedmioty

  • Termin egzaminu

1.

Język polski

Ep - 09.01.2018r.

Eu - 16.01.2018r.

2.

Język angielski

Ep - 10.01.2018r.

Eu - 15.01.2018r.

3.

Historia

Eu - 10.01.2018r.

4.

Wiedza o społeczeństwie

Eu - 09.01.2018r.

5.

Geografia

Eu - 11.01.2018r.

6

Biologia

Eu - 09.01.2018r.

7

Chemia

Eu - 08.01.2018r.

8.

Fizyka

Eu - 08.01.2018r.

9.

Matematyka

Ep - 11.01.2018r.

Eu - 17.01.2018r.

10.

Informatyka

Eu - 11.01.2018r.

Ep - egzamin pisemny

Eu - egzamin ustny