PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr I

L.p.

Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Zajęcia organizacyjne

104

1.

Podstawy przedsiębiorczości

104

2.

Chemia

104

2.

Podstawy przedsiębiorczości

104

3.

Biologia

104

3.

Geografia

104

4.

Język polski

104

4.

Geografia

104

5.

Język polski

104

5.

Fizyka

104

6.

Matematyka

104

6.

Fizyka

104

7.

Matematyka

104

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Historia

104

1.

Informatyka II/jęz. angielski I

13W/105

2.

Historia

104

2.

Informatyka II/jęz. angielski I

13W/105

3.

Wiedza o społeczeństwie

104

3.

Język polski

104

4.

Wiedza o społeczeństwie

104

4.

Język polski

104

5.

Matematyka

104

5.

Biologia

104

6.

Matematyka

104

6.

Chemia

104

7.

Informatyka I/jęz. angielski II

13W/105

7.

Chemia

104

8.

Informatyka I/jęz. angielski II

13W/105

8.

9.

Informatyka I/jęz. angielski II

13W/105

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Chemia

104

1.

Matematyka

104

2.

Biologia

104

2.

Matematyka

104

3.

Historia

104

3.

Chemia

104

4.

Historia

104

4.

Chemia

104

5.

Jęz. angielski I/Informatyka II

104/13W

5.

Język polski

104

6.

Jęz. angielski I/Informatyka II

104/13W

6.

Język polski

104

7.

Informatyka I

13W

7.

Język polski

104

8.

Informatyka I

13W

8.

9.

Informatyka I

13W

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr I

L.p.

Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy przedsiębiorczości

104

1.

Jęz. angielski I/jęz. angielski II

104/105

2.

Podstawy przedsiębiorczości

104

2.

Jęz. angielski I/jęz. angielski II

104/105

3.

Historia

104

3.

Matematyka

104

4.

Historia

104

4.

Matematyka

104

5.

Historia

104

5.

Chemia

104

6.

Biologia

104

6.

Fizyka

104

7.

Język polski

104

7.

Fizyka

104

8.

Język polski

104

8.

9.

Język polski

104

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

104

1.

Język polski

104

2.

Geografia

104

2.

Język polski

104

3.

Język polski

104

3.

Matematyka

104

4.

Język polski

104

4.

Chemia

104

5.

Język polski

104

5.

Jęz. angielski I/jęz. angielski II

104/105

6.

Biologia

104

6.

Jęz. angielski I/jęz. angielski II

104/105

7.

Chemia

104

7.

Jęz. angielski I/jęz. angielski II

104/105

8.

Historia

104

8.

9.

Historia

104

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

104

1.

Fizyka

104

2.

Geografia

104

2.

Fizyka

104

3.

Język polski

104

3.

Matematyka

104

4.

Język polski

104

4.

Chemia

104

5.

Język polski

104

5.

Jęz. angielski I/jęz. angielski II

104/105

6.

Biologia

104

6.

Jęz. angielski I/Informatyka II

104/13W

7.

Chemia

104

7.

Informatyka II

104/13W

8.

Historia

104

8.

9.

Podstawy przedsiębiorczości

104

9.

10.

Podstawy przedsiębiorczości

104

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr I

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10,11

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr I

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.