PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

Sobota 10.02.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.02.2018 r.

Nr sali

1.

Wiedza o społeczeństwie

7

1.

Historia

7

2.

Wiedza o społeczeństwie

7

2.

Historia

7

3.

Matematyka

204

3.

Fizyka

7

4.

Matematyka

204

4.

Fizyka

7

5.

Język angielski

7

5.

Język polski

7

6.

Język angielski

7

6.

Język polski

7

7.

Język angielski

7

7.

Język polski

7

8.

Informatyka

13W

8.

9.

Informatyka

13W

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 24.02.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 25.02.2018 r.

Nr sali

1.

Język polski

7

1.

Język polski

104

2.

Język polski

7

2.

Język polski

104

3.

Geografia

7

3.

Informatyka

13W

4.

Biologia

7

4.

Informatyka

13W

5.

Język angielski

7

5.

Matematyka

104

6.

Język angielski

7

6.

Matematyka

104

7.

Historia

7

7.

Podstawy przedsiębiorczości

104

8.

Historia

7

8.

Podstawy przedsiębiorczości

104

9.

Historia

7

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 10.03.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.03.2018 r.

Nr sali

1.

Informatyka

13W

1.

Fizyka

102

2.

Informatyka

13W

2.

Fizyka

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

7

3.

Matematyka

204

4.

Wiedza o społeczeństwie

7

4.

Matematyka

204

5.

Historia

7

5.

Język polski

102

6.

Historia

7

6.

Język polski

102

7.

7.

Język polski

102

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

Sobota 24.03.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 25.03.2018 r.

Nr sali

1.

Matematyka

204

1.

Geografia

104

2.

Matematyka

204

2.

Biologia

104

3.

Wiedza o społeczeństwie

7

3.

Język polski

104

4.

Wiedza o społeczeństwie

7

4.

Język polski

104

5.

Historia

7

5.

Język angielski

104

6.

Historia

7

6.

Język angielski

104

7.

Język polski

7

7.

8.

Język polski

7

8.

9.

Podstawy przedsiębiorczości

7

9.

10.

Podstawy przedsiębiorczości

7

10.

L.p.

Sobota 07.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.04.2018 r.

Nr sali

1.

Historia

7

1.

Geografia

102

2.

Historia

7

2.

Geografia

102

3.

Język angielski

7

3.

Matematyka

204

4.

Język angielski

7

4.

Matematyka

204

5.

Język polski

7

5.

Język polski

102

6.

Język polski

7

6.

Język polski

102

7.

Fizyka

7

7.

8.

Fizyka

7

8.

9.

Podstawy przedsiębiorczości

7

9.

10.

Podstawy przedsiębiorczości

7

10.

L.p.

Sobota 21.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.04.2018 r.

Nr sali

1.

Język polski

7

1.

Język polski

7

2.

Język polski

7

2.

Język polski

7

3.

Matematyka

7

3.

Geografia

7

4.

Matematyka

7

4.

Geografia

7

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

6.

Wiedza o społeczeństwie

7

6.

7.

Język angielski

7

7.

8.

Język angielski

7

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

Sobota 28.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 29.04.2018 r.

Nr sali

1.

Język polski

100

1.

Język polski

100

2.

Język polski

100

2.

Język polski

100

3.

Matematyka

100

3.

Fizyka

100

4.

Język angielski

100

4.

Język angielski

100

5.

Język angielski

100

5.

Język angielski

100

6.

Historia

100

6.

Informatyka

13W

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

8.

Biologia

100

8.

9.

Geografia

100

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 12.05.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 13.05.2018 r.

Nr sali

1.

Język polski

100

1.

Język polski

100

2.

Język polski

100

2.

Język polski

100

3.

Język angielski

100

3.

Język angielski

100

4.

Język angielski

100

4.

Geografia

100

5.

Matematyka

100

5.

Informatyka

13W

6.

Historia

100

6.

7.

Fizyka

100

7.

8.

Podstawy przedsiębiorczości

100

8.

9.

Podstawy przedsiębiorczości

100

9.

10.

10

L.p.

Sobota 26.05.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 27.05.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia-Eu

100

1.

Język polski

100

2.

Geografia-Eu

100

2.

Język polski

100

3.

Wiedza o społeczeństwie

100

3.

Język angielski-Ep

100

4.

Wiedza o społeczeństwie-Eu

100

4.

Język angielski-Ep

100

5.

Wiedza o społeczeństwie-Eu

100

5.

Historia-Eu

100

6.

Matematyka-Ep

100

6.

Historia-Eu

100

7.

Matematyka-Ep

100

7.

Informatyka -Eu

13W

8.

Biologia-Eu

100

8.

Informatyka -Eu

13W

9.

Biologia-Eu

100

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

Sobota 09.06.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.06.2018 r.

Nr sali

1.

Fizyka-Eu

100

1.

Język polski-Ep

100

2.

Fizyka-Eu

100

2.

Język polski-Ep

100

3.

Podstawy przedsiębiorczości-Eu

100

3.

Język angielski-Eu

100

4.

Podstawy przedsiębiorczości-Eu

100

4.

Język angielski-Eu

100

5.

Matematyka-Eu

100

5.

Język polski-Eu

100

6.

Matematyka-Eu

100

6.

Język polski-Eu

100

7.

------------------------------------

7.

8.

-----------------------------------

8.

9.

9.

10.

10.