PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

Sobota 11.02.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 12.02.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

104

1.

Matematyka

104

2.

Język polski

104

2.

Matematyka

104

3.

Język polski

104

3.

Matematyka

104

4.

Geografia

104

4.

Język polski

104

5.

Geografia

104

5.

Język polski

104

6.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/4

6.

Historia

104

7.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/4

7.

Historia

104

8.

Podstawy przedsiębiorczości

104

8.

9.

Podstawy przedsiębiorczości

104

9.

10.

Podstawy przedsiębiorczości

104

10.

L.p.

Sobota 25.02.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 26.02.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

104

1.

Informatyka gr. II

13W

2.

Matematyka

104

2.

Informatyka gr. II

13W

3.

Język polski

104

3.

Wiedza o społeczeństwie

104

4.

Język polski

104

4.

Wiedza o społeczeństwie

104

5.

Język polski

104

5.

Podstawy przedsiębiorczości

104

6.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

6.

Podstawy przedsiębiorczości

104

7.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

7.

Podstawy przedsiębiorczości

104

8.

Informatyka gr. I

13W

8.

9.

Informatyka gr. I

13W

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 11.03.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 12.03.2017 r.

Nr sali

1.

Historia

104

1.

Wiedza o społeczeństwie

104

2.

Historia

104

2.

Wiedza o społeczeństwie

104

3.

Historia

104

3.

Biologia

104

4.

Język polski

104

4.

Biologia

104

5.

Język polski

104

5.

Matematyka

104

6.

Fizyka

104

6.

Informatyka gr. I

13W

7.

Fizyka

104

7.

Informatyka gr. I

13W

8.

Informatyka gr. II

13W

8.

9.

Informatyka gr. II

13W

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

Sobota 18.03.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.03.2017 r.

Nr sali

1.

Informatyka gr. I

13W

1.

Język polski

104

2.

Informatyka gr. I

13W

2.

Język polski

104

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

3.

Język polski

104

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

4.

Matematyka

104

5.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

5.

Matematyka

104

6.

Historia

104

6.

Informatyka gr. II

13W

7.

Historia

104

7.

Informatyka gr. II

13W

8.

Fizyka

104

8.

9.

Fizyka

104

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 01.04.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 02.04.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

204

1.

Język polski

104

2.

Matematyka

204

2.

Język polski

104

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

3.

Język polski

104

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

4.

Fizyka

104

5.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

5.

Fizyka

104

6.

Geografia

104

6.

Historia

104

7.

Geografia

104

7.

Biologia

104

8.

Wiedza o społeczeństwie

104

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

104

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 22.04.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 23.04.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

104

1.

Język polski

104

2.

Język polski

104

2.

Język polski

104

3.

Język polski

104

3.

Język polski

104

4.

Matematyka

104

4.

Wiedza o społeczeństwie

104

5.

Historia - zm!

104

5.

Wiedza o społeczeństwie

104

6.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

6.

Biologia - zm!

104

7.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

7.

Historia

104

8.

Geografia

104

8.

9.

Geografia

104

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

  • Sobota 06.05.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 07.05.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

17G/5G

1.

Podstawy przedsiębiorczości

5G

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

17G/5G

2.

Podstawy przedsiębiorczości

5G

3.

Matematyka

5G

3.

Język polski

5G

4.

Historia

5G

4.

Fizyka

5G

5.

Język polski

5G

5.

Fizyka

5G

6.

Język polski

5G

6.

Informatyka gr. II

13W

7.

Biologia

5G

7.

Informatyka gr. II

13W

8.

Informatyka gr. I

13W

8.

9.

Informatyka gr. I

13W

9.

G -budynek gastronomiczny

10.

10.

L.p.

  • Sobota 20.05.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 21.05.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

1.

Historia

104

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

104/5

2.

Historia

104

3.

Jęz. angielski/jęz. niem.- zm!

104/5

3.

Język polski

104

4.

Jęz. angielski/jęz. niem.- zm!

104/5

4.

Geografia

104

5.

Język polski

104

5.

Geografia

104

6.

Język polski

104

6.

Informatyka gr. I -Eu

13W

7.

Język polski

104

7.

Informatyka gr. I -Eu

13W

8.

Informatyka gr. II -Eu

13W

8.

9.

Informatyka gr. II -Eu

13W

9.

10.

10

L.p.

  • Sobota 03.06.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 04.06.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Ep

17G/5G

1.

Matematyka -Ep

5G

2.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Ep

17G/5G

2.

Matematyka -Ep

5G

3.

Matematyka -Ep

5G

3.

Język polski

5G

4.

Matematyka -Ep

5G

4.

Język polski

5G

5.

Wiedza o społeczeństwie -Eu

5G

5.

Język polski

5G

6.

Wiedza o społeczeństwie -Eu

5G

6.

Biologia -Eu

5G

7.

Historia -Eu

5G

7.

Biologia -Eu

5G

8.

Historia -Eu

5G

8.

9.

Podstawy przedsiębiorcz. -Eu

5G

9.

G -budynek gastronomiczny

10.

Podstawy przedsiębiorcz. -Eu

5G

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr II

L.p.

  • Sobota 10.06.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.06.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski -Ep

5G

1.

Język polski -Eu

5G

2.

Język polski -Ep

5G

2.

Język polski -Eu

5G

3.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Eu

17G/5G

3.

Geografia -Eu

5G

4.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Eu

17G/5G

4.

Geografia -Eu

5G

5.

Matematyka -Eu

5G

5.

6.

Matematyka -Eu

5G

6.

7.

Fizyka -Eu

5G

7.

8.

Fizyka -Eu

5G

8.

9.

9.

10.

10.