PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr III A

L.p.

  • Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Spotkanie organizacyjne

7

1.

Wiedza o społeczeństwie

7

2.

Wiedza o społeczeństwie-zm!

7

2.

Wiedza o społeczeństwie

7

3.

Wiedza o społeczeństwie-zm!

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Język polski

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Język polski

7

5.

Geografia

7

6.

Język polski

7

6.

Geografia

7

7.

Język polski

7

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

204

1.

Matematyka

204

2.

Matematyka

204

2.

Matematyka

204

3.

Język polski

204

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

204/102

4.

Język polski

204

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

204/102

5.

Geografia

204

5.

Wiedza o społeczeństwie

204

6.

Geografia

204

6.

Wiedza o społeczeństwie

204

7.

Geografia

204

7.

Wiedza o społeczeństwie

204

8.

Historia i społeczeństwo

204

8.

9.

Historia i społeczeństwo

204

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

7

1.

Matematyka

7

2.

Język polski

7

2.

Matematyka

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

3.

Wiedza o społeczeństwie

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

Język polski

7

6.

Geografia

7

6.

Język polski

7

7.

Geografia

7

7.

Język polski

7

8.

Geografia

7

8.

9.

Geografia

7

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr III A

L.p.

  • Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

7

1.

Geografia

7

2.

Geografia

7

2.

Geografia

7

3.

Matematyka

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Matematyka

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Matematyka

7

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

6.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Wiedza o społeczeństwie

7

7.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

7

8.

Język polski

7

8.

9.

Język polski

7

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

7

1.

Matematyka

7

2.

Geografia

7

2.

Matematyka

7

3.

Język polski

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Język polski

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Język polski

7

5.

Geografia

7

6.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Geografia

7

7.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Geografia

7

8.

Geografia

7

8.

9.

Geografia

7

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

1.

Geografia

7

1.

Matematyka

7

2.

Geografia

7

2.

Matematyka

7

3.

Język polski

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Język polski

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Język polski

7

5.

Geografia

7

6.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Geografia

7

7.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Geografia

7

8.

Geografia

7

8.

9.

Geografia

7

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IIIA

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IIIA

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.