PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr III A

L.p.

  • Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Spotkanie organizacyjne

7

1.

Wiedza o społeczeństwie

7

2.

Wiedza o społeczeństwie-zm!

7

2.

Wiedza o społeczeństwie

7

3.

Wiedza o społeczeństwie-zm!

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Język polski

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Język polski

7

5.

Geografia

7

6.

Język polski

7

6.

Geografia

7

7.

Język polski

7

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

204

1.

Matematyka

204

2.

Matematyka

204

2.

Matematyka

204

3.

Język polski

204

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

204/102

4.

Język polski

204

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

204/102

5.

Geografia

204

5.

Wiedza o społeczeństwie

204

6.

Geografia

204

6.

Wiedza o społeczeństwie

204

7.

Geografia

204

7.

Wiedza o społeczeństwie

204

8.

Historia i społeczeństwo

204

8.

9.

Historia i społeczeństwo

204

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

7

1.

Matematyka

7

2.

Język polski

7

2.

Matematyka

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

3.

Wiedza o społeczeństwie

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

Język polski

7

6.

Geografia

7

6.

Język polski

7

7.

Geografia

7

7.

Język polski

7

8.

Geografia

7

8.

9.

Geografia

7

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr III A

L.p.

  • Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

7

1.

Geografia

7

2.

Geografia

7

2.

Geografia

7

3.

Matematyka

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Matematyka

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Matematyka

7

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

6.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Wiedza o społeczeństwie

7

7.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

7

8.

Język polski

7

8.

9.

Język polski

7

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

7

1.

Matematyka

7

2.

Geografia

7

2.

Matematyka

7

3.

Język polski

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Język polski

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Język polski

7

5.

Geografia

7

6.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Geografia

7

7.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Geografia

7

8.

Geografia

7

8.

9.

Geografia

7

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

1.

Geografia

7

1.

Matematyka

7

2.

Geografia

7

2.

Matematyka

7

3.

Język polski

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

4.

Język polski

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

7/102

5.

Język polski

7

5.

Geografia

7

6.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Geografia

7

7.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Geografia

7

8.

Geografia

7

8.

9.

Geografia

7

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IIIA

L.p.

Sobota 02.12.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 03.12.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

7

1.

Język polski

7

2.

Matematyka

7

2.

Język polski

7

3.

Geografia

7

3.

Historia i społeczeństwo

7

4.

Geografia

7

4.

Historia i społeczeństwo

7

5.

Geografia

7

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

6.

Wiedza o społeczeństwie

7

6.

Wiedza o społeczeństwie

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

7

8.

Wiedza o społeczeństwie

7

8.

9.

Jęz. niemiecki

7

9.

10.

Jęz. niemiecki

7

L.p.

Sobota 16.12.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 17.12.2017 r.

Nr sali

1.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

205/102

1.

Wiedza o społeczeństwie

7

2.

Jez. angielski/ jęz. niemiecki

205/102

2.

Wiedza o społeczeństwie

7

3.

Matematyka

205

3.

Wiedza o społeczeństwie

7

4.

Matematyka

205

4.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

Język polski - zm!

205

5.

Historia i społeczeństwo

7

6.

Wiedza o społeczeństwie

205

6.

Historia i społeczeństwo

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

205

7.

Historia i społeczeństwo

7

8.

Język polski

205

8.

9.

---------------------

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 13.01.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 14.01.2018 r.

1.

Jez. angielski/ jęz. niem. - Ep

7/102

1.

Matematyka

7

2.

Jez. angielski/ jęz. niem. - Ep

7/102

2.

Matematyka - Ep

7

3.

Jez. angielski/ jęz. niem. - Eu

7/102

3.

Matematyka - Ep

7

4.

Jez. angielski/ jęz. niem. - Eu

7/102

4.

Geografia

7

5.

Język polski

7

5.

Język polski

7

6.

Język polski

7

6.

Język polski

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

7

7.

Język polski

7

8.

Wiedza o społeczeństwie

7

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

7

9.

Ep - egzamin pisemny

10.

10.

Eu - egzamin ustny

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IIIA

L.p.

Sobota 20.01.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 21.01.2018 r.

Nr sali

1.

Wiedza o społeczeństwie - Eu

7

1.

Język polski - Eu

7

2.

Wiedza o społeczeństwie - Eu

7

2.

Język polski - Eu

7

3.

Historia i społeczeństwo - Eu

7

3.

Matematyka - Eu

7

4.

Historia i społeczeństwo - Eu

7

4.

Matematyka - Eu

7

5.

Język polski - Ep

7

5.

6.

Język polski - Ep

7

6.

7.

Geografia

7

7.

8.

Geografia - Eu

7

8.

9.

Geografia - Eu

7

9.

10.

10.