PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr III B

L.p.

  • Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Spotkanie organizacyjne

102

1.

Język polski

102

2.

Geografia

102

2.

Język polski

102

3.

Geografia

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

109/102

4.

Matematyka

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

109/102

5.

Matematyka

102

5.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Język polski

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Język polski

102

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Wiedza o społeczeństwie

102

1.

Matematyka

102

2.

Wiedza o społeczeństwie

102

2.

Matematyka

102

3.

Język polski

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

4.

Język polski

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

5.

Historia i społeczeństwo

102

5.

Geografia

102

6.

Historia i społeczeństwo

102

6.

Geografia

102

7.

Historia i społeczeństwo

102

7.

Geografia

102

8.

Geografia

102

8.

9.

Geografia

102

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

102

1.

Język polski

102

2.

Matematyka

102

2.

Język polski

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

3.

Geografia

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

4.

Geografia

102

5.

Geografia

102

5.

Geografia

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Historia i społeczeństwo

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Historia i społeczeństwo

102

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr III B

L.p.

  • Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Wiedza o społeczeństwie

102

1.

Matematyka

102

2.

Wiedza o społeczeństwie

102

2.

Matematyka

102

3.

Język polski - zm!

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

4.

Język polski - zm!

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

5.

Język polski - zm!

102

5.

Historia i społeczeństwo - zm!

102

6.

Język polski

102

6.

Historia i społeczeństwo - zm!

102

7.

Język polski

102

7.

102

8.

Historia i społeczeństwo

102

8.

9.

Historia i społeczeństwo

102

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Wiedza o społeczeństwie

102

1.

Matematyka

102

2.

Wiedza o społeczeństwie

102

2.

Matematyka

102

3.

Geografia

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

4.

Geografia

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

5.

Geografia

102

5.

Geografia

102

6.

Język polski

102

6.

Geografia

102

7.

Język polski

102

7.

Geografia

102

8.

Język polski

102

8.

9.

Język polski

102

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

Nr sali

1.

Wiedza o społeczeństwie

102

1.

Matematyka

102

2.

Wiedza o społeczeństwie

102

2.

Matematyka

102

3.

Geografia

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

4.

Geografia

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

5.

Geografia

102

5.

Geografia

102

6.

Język polski

102

6.

Geografia

102

7.

Język polski

102

7.

Geografia

102

8.

Język polski

102

8.

9.

Język polski

102

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IIIB

L.p.

Sobota 02.12.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 03.12.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

102

1.

Historia i społeczeństwo

102

2.

Matematyka

102

2.

Historia i społeczeństwo

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Wiedza o społeczeństwie

102

5.

Wiedza o społeczeństwie

102

5.

Geografia

102

6.

Język polski

102

6.

Geografia

102

7.

Język polski

102

7.

Geografia

102

8.

Język polski

102

8.

9.

Jęz. niemiecki

102

9.

10.

Jęz. niemiecki

102

L.p.

Sobota 16.12.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 17.12.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

1.

Matematyka

102

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/102

2.

Matematyka

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

3.

Historia i społeczeństwo

102

4.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Historia i społeczeństwo

102

5.

Wiedza o społeczeństwie

102

5.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Geografia

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Geografia

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

Język polski

102

8.

9.

Język polski

102

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 13.01.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 14.01.2018 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niem. - Ep

105/102

1.

Matematyka - Ep

102

2.

Jęz. angielski/jęz. niem. - Ep

105/102

2.

Matematyka - Ep

102

3.

Jęz. angielski/jęz. niem. - Eu

105/102

3.

Matematyka - Eu

102

4.

Jęz. angielski/jęz. niem. - Eu

105/102

4.

Matematyka - Eu

102

5.

Matematyka

102

5.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Matematyka

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

------------------- zm!

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

------------------- zm!

8.

9.

------------------- zm!

9.

Ep - egzamin pisemny

10.

10.

Eu - egzamin ustny

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IIIB

L.p.

Sobota 20.01.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 21.01.2018 r.

Nr sali

1.

Język polski

102

1.

Historia i społeczeństwo - Eu

102

2.

Język polski

102

2.

Historia i społeczeństwo - Eu

102

3.

Wiedza o społeczeństwie - Eu

102

3.

Język polski - Ep

102

4.

Wiedza o społeczeństwie - Eu

102

4.

Język polski - Ep

102

5.

Geografia

102

5.

Język polski - Eu

102

6.

Geografia

102

6.

Język polski - Eu

102

7.

Geografia

102

7.

8.

Geografia - Eu

102

8.

9.

Geografia - Eu

102

9.

10.

10.