PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVA

L.p.

  • Sobota 11.02.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 12.02.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

103/4

1.

Geografia

103

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

103/4

2.

Geografia

103

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

103/4

3.

Geografia

103

4.

Matematyka

103

4.

Język polski

103

5.

Matematyka

103

5.

Język polski

103

6.

Geografia

103

6.

Język polski

103

7.

Geografia

103

7.

Język polski

103

8.

Wiedza o społeczeństwie

103

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

103

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 25.02.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 26.02.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

204

1.

Historia i społeczeństwo

103

2.

Matematyka

204

2.

Historia i społeczeństwo

103

3.

Matematyka

204

3.

Geografia

103

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

4.

Geografia

103

5.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

5.

Język polski

103

6.

Wiedza o społeczeństwie

103

6.

Język polski

103

7.

Wiedza o społeczeństwie

103

7.

Język polski

103

8.

Geografia

103

8.

9.

Geografia

103

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 11.03.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 12.03.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

103

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

2.

Język polski

103

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

3.

Język polski

103

3.

Matematyka

204

4.

Matematyka

204

4.

Matematyka

204

5.

Matematyka

204

5.

Geografia

103

6.

Historia i społeczeństwo

103

6.

Geografia

103

7.

Historia i społeczeństwo

103

7.

Geografia

103

8.

Wiedza o społeczeństwie

103

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

103

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVA

L.p.

  • Sobota 18.03.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 19.03.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

1.

Geografia

103

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

2.

Geografia

103

3.

Historia i społeczeństwo

103

3.

Geografia

103

4.

Historia i społeczeństwo

103

4.

Matematyka

204

5.

Wiedza o społeczeństwie

103

5.

Matematyka

204

6.

Wiedza o społeczeństwie

103

6.

Wiedza o społeczeństwie

103

7.

Język polski

103

7.

Wiedza o społeczeństwie

103

8.

Język polski

103

8.

9.

Język polski

103

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 01.04.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 02.04.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

1.

Geografia

103

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

2.

Geografia

103

3.

Wiedza o społeczeństwie

103

3.

Geografia

103

4.

Wiedza o społeczeństwie

103

4.

Matematyka

103

5.

Język polski

103

5.

Matematyka

103

6.

Język polski

103

6.

Wiedza o społeczeństwie

103

7.

Język polski

103

7.

Wiedza o społeczeństwie

103

8.

Geografia

103

8.

9.

Geografia

103

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 22.04.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 23.04.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

103

1.

Matematyka

103

2.

Język polski

103

2.

Matematyka

103

3.

Język polski

103

3.

Matematyka

103

4.

Język polski

103

4.

Geografia - zm!

103

5.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

5.

Geografia - zm!

103

6.

Historia i społeczeństwo- zm!

103

6.

Wiedza o społeczeństwie

103

7.

Historia i społeczeństwo- zm!

103

7.

Wiedza o społeczeństwie

103

8.

Geografia

103

8.

9.

Geografia

103

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVA

L.p.

  • Sobota 06.05.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 07.05.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

12W

1.

Matematyka

12W

2.

Matematyka

12W

2.

Matematyka

12W

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

13w/12w

3.

Matematyka

12W

4.

Geografia

12W

4.

Język polski

12W

5.

Geografia

12W

5.

Język polski

12W

6.

Geografia

12W

6.

Język polski

12W

7.

Wiedza o społeczeństwie

12W

7.

Język polski

12W

8.

Wiedza o społeczeństwie

12W

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

12W

9.

W-budynek warsztatów mechanicznych

10.

10.

L.p.

  • Sobota 20.05.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 21.05.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

103

1.

Matematyka

103

2.

Matematyka

103

2.

Matematyka

103

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

105/103

3.

Matematyka

103

4.

Geografia

103

4.

Język polski

103

5.

Geografia

103

5.

Język polski

103

6.

Geografia

103

6.

Język polski

103

7.

Wiedza o społeczeństwie

103

7.

Język polski

103

8.

Wiedza o społeczeństwie

103

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

103

9.

10.

10

L.p.

  • Sobota 03.06.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 04.06.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski -Ep

7G

1.

Język polski -Eu

7G

2.

Język polski -Ep

7G

2.

Język polski -Eu

7G

3.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Ep

17G/7G

3.

Matematyka

7G

4.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Ep

17G/7G

4.

Geografia -Eu

7G

5.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Eu

17G/7G

5.

Geografia -Eu

7G

6.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Eu

17G/7G

6.

7.

Wiedza o społeczeństwie

7G

7.

8.

Wiedza o społeczeństwie -Eu

7G

8.

G-budynek gastronomiczny

9.

Wiedza o społeczeństwie -Eu

7G

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVA

L.p.

  • Sobota 10.06.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.06.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka -Ep

7G

1.

---------------------------------

2.

Matematyka -Ep

7G

2.

3.

Matematyka -Eu

7G

3.

4.

Matematyka -Eu

7G

4.

5.

Historia i społeczeństwo -Eu

7G

5.

6.

Historia i społeczeństwo -Eu

7G

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.