PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

  • Sobota 10.02.2018 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.02.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Matematyka

102

2.

Geografia

102

2.

Matematyka

102

3.

Język polski

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Język polski

102

4.

Wiedza o społeczeństwie

102

5.

Język polski

102

5.

Geografia

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Geografia

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Geografia

102

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 24.02.2018 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 25.02.2018 r.

Nr sali

1.

Matematyka

102

1.

Geografia

102

2.

Matematyka

102

2.

Geografia

102

3.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

3.

Matematyka

204

4.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

4.

Matematyka

204

5.

Język polski

102

5.

Język polski

102

6.

Język polski

102

6.

Historia i społeczeństwo

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Historia i społeczeństwo

102

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 10.03.2018 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.03.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Geografia

7

2.

Geografia

102

2.

Geografia

7

3.

Historia i społeczeństwo

102

3.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

4.

Historia i społeczeństwo

102

4.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

5.

Matematyka

102

5.

Język polski

7

6.

Matematyka

102

6.

Język polski

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Język polski

7

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

Sobota 24.03.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 25.03.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Wiedza o społeczeństwie

102

2.

Geografia

102

2.

Wiedza o społeczeństwie

102

3.

Historia i społeczeństwo

102

3.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

4.

Historia i społeczeństwo

102

4.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

5.

Matematyka

204

5.

Język polski

102

6.

Matematyka

204

6.

Język polski

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Język polski

102

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 07.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.04.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

2.

Geografia

102

2.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

7

4.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Wiedza o społeczeństwie

7

5.

Matematyka

204

5.

Wiedza o społeczeństwie

7

6.

Matematyka

204

6.

Geografia

7

7.

Język polski

102

7.

Geografia

7

8.

Język polski

102

8.

Geografia

7

9.

Język polski

102

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 21.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.04.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Jęz. angielski/----------------

102

2.

Geografia

102

2.

Jęz. angielski/----------------

102

3.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

3.

Matematyka

102

4.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

4.

Matematyka

102

5.

Matematyka

204

5.

Geografia

102

6.

Matematyka

204

6.

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

8.

Język polski

102

8.

9.

Język polski

102

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

Lp.

Sobota 28.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 29.04.2018 r.

Nr sali

1.

Matematyka

204

1.

Matematyka

102

2.

Matematyka

204

2.

Matematyka

102

3.

Język polski

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Język polski

102

4.

Geografia

102

5.

Geografia

102

5.

Geografia

102

6.

Geografia

102

6.

Język polski

102

7.

Geografia

102

7.

Język polski

102

8.

Historia i społeczeństwo

102

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 12.05.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 13.05.2018 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

1.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

2.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

2.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

3.

Matematyka

204

3.

Matematyka

102

4.

Matematyka

204

4.

Matematyka

102

5.

Geografia

102

5.

Język polski

102

6.

Geografia

102

6.

Język polski

102

7.

Geografia

102

7.

Język polski

102

8.

Język polski

102

8.

9.

Język polski

102

9.

10.

10

L.p.

Sobota 26.05.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 27.05.2018 r.

Nr sali

1.

----------/ jęz. niemiecki-Ep

--/102

1.

Historia i społeczeństwo

102

2.

----------/ jęz. niemiecki-Ep

--/102

2.

Historia i społeczeństwo-Eu

102

3.

Matematyka

102

3.

Język polski-Ep

102

4.

Matematyka

102

4.

Język polski-Ep

102

5.

Matematyka

102

5.

----------/ jęz. niemiecki-Eu

--/102

6.

Geografia

102

6.

----------/ jęz. niemiecki-Eu

--/102

7.

Geografia

102

7.

Historia i społeczeństwo-Eu

102

8.

Język polski

102

8.

9.

Język polski

102

9.

10.

Geografia

102

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

Sobota 09.06.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.06.2018 r.

Nr sali

1.

Matematyka-Ep

102

1.

Jęz. angielski-Eu /------------

102/--

2.

Matematyka-Ep

102

2.

Jęz. angielski-Eu /------------

102/--

3.

Matematyka-Eu

102

3.

Język polski-Eu

102

4.

Matematyka-Eu

102

4.

Język polski-Eu

102

5.

Geografia-Eu

102

5.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Geografia-Eu

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Jęz. angielski/------------

102/--

7.

Wiedza o społeczeństwie-Eu

102

8.

Jęz. angielski/------------

102/--

8.

Wiedza o społeczeństwie-Eu

102

9.

Jęz. angielski-Ep /------------

102/--

9.

10.

Jęz. angielski-Ep /------------

102/--

10.