PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

  • Sobota 10.02.2018 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.02.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Matematyka

102

2.

Geografia

102

2.

Matematyka

102

3.

Język polski

102

3.

Wiedza o społeczeństwie

102

4.

Język polski

102

4.

Wiedza o społeczeństwie

102

5.

Język polski

102

5.

Geografia

102

6.

Wiedza o społeczeństwie

102

6.

Geografia

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Geografia

102

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 24.02.2018 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 25.02.2018 r.

Nr sali

1.

Matematyka

102

1.

Geografia

102

2.

Matematyka

102

2.

Geografia

102

3.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

3.

Matematyka

204

4.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

4.

Matematyka

204

5.

Język polski

102

5.

Język polski

102

6.

Język polski

102

6.

Historia i społeczeństwo

102

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Historia i społeczeństwo

102

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 10.03.2018 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.03.2018 r.

Nr sali

1.

Geografia

102

1.

Geografia

7

2.

Geografia

102

2.

Geografia

7

3.

Historia i społeczeństwo

102

3.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

4.

Historia i społeczeństwo

102

4.

Jęz. angielski/ jęz. niemiecki

105/102

5.

Matematyka

102

5.

Język polski

7

6.

Matematyka

102

6.

Język polski

7

7.

Wiedza o społeczeństwie

102

7.

Język polski

7

8.

Wiedza o społeczeństwie

102

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

102

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

  • Sobota 18.03.2017 r.

Nr sali

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

Lp.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

Lp.

Nr sali

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.