PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

  • Sobota 11.02.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 12.02.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/4

1.

Język polski

100

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/4

2.

Język polski

100

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/4

3.

Język polski

100

4.

Wiedza o społeczeństwie

100

4.

Geografia

100

5.

Wiedza o społeczeństwie

100

5.

Geografia

100

6.

Matematyka

204

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Matematyka

204

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

Geografia

100

8.

9.

Geografia

100

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 25.02.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 26.02.2017 r.

Nr sali

1.

Geografia

100

1.

Geografia

100

2.

Geografia

100

2.

Geografia

100

3.

Geografia

100

3.

Matematyka

204

4.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

4.

Matematyka

204

5.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

5.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Język polski

100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Język polski

100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

Historia i społeczeństwo

100

8.

9.

Historia i społeczeństwo

100

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 11.03.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 12.03.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

100

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

2.

Język polski

100

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

3.

Język polski

100

3.

Matematyka

100

4.

Matematyka

100

4.

Matematyka

100

5.

Matematyka

100

5.

Geografia

100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Geografia

100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Geografia

100

8.

Historia i społeczeństwo

100

8.

9.

Historia i społeczeństwo

100

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

  • Sobota 18.03.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 19.03.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

1.

Geografia

100

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

2.

Geografia

100

3.

Matematyka

204

3.

Geografia

100

4.

Matematyka

204

4.

Język polski

100

5.

Geografia

100

5.

Język polski

100

6.

Geografia

100

6.

Język polski

100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Język polski

100

8.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

100

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 01.04.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 02.04.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

1.

Geografia

100

2.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

2.

Geografia

100

3.

Matematyka

204

3.

Geografia

100

4.

Matematyka

204

4.

Matematyka

204

5.

Język polski

100

5.

Matematyka

204

6.

Język polski

100

6.

Historia i społeczeństwo

100

7.

Język polski

100

7.

Historia i społeczeństwo

100

8.

Geografia

100

8.

9.

Geografia

100

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 22.04.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 23.04.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

100

1.

Wiedza o społeczeństwie

100

2.

Matematyka

100

2.

Wiedza o społeczeństwie

100

3.

Matematyka

100

3.

Wiedza o społeczeństwie

100

4.

Język polski

100

4.

Język polski

100

5.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

5.

Język polski

100

6.

Geografia

100

6.

Język polski

100

7.

Geografia

100

7.

Język polski

100

8.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

100

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

Lp.

  • Sobota 06.05.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 07.05.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

1G

1.

Matematyka

1G

2.

Matematyka

1G

2.

Matematyka

1G

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

13w/12w

3.

Matematyka

1G

4.

Wiedza o społeczeństwie

1G

4.

Język polski

1G

5.

Wiedza o społeczeństwie

1G

5.

Język polski

1G

6.

Wiedza o społeczeństwie

1G

6.

Język polski

1G

7.

Geografia

1G

7.

Język polski

1G

8.

Geografia

1G

8.

9.

Geografia

1G

9.

G -budynek gastronomiczny

10.

10.

L.p.

  • Sobota 20.05.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 21.05.2017 r.

Nr sali

1.

Historia i społeczeństwo- zm!

100

1.

Język polski- zm!

100

2.

Historia i społeczeństwo- zm!

100

2.

Język polski- zm!

100

3.

Jęz. angielski/jęz. niemiecki

100/103

3.

Język polski

100

4.

Wiedza o społeczeństwie

100

4.

Język polski

100

5.

Wiedza o społeczeństwie

100

5.

Matematyka- zm!

100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Matematyka- zm!

100

7.

Geografia

100

7.

8.

Geografia

100

8.

9.

Geografia

100

9.

10.

10

L.p.

  • Sobota 03.06.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 04.06.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski -Ep

6G

1.

Język polski -Eu

6G

2.

Język polski -Ep

6G

2.

Język polski -Eu

6G

3.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Ep

6G/7G

3.

Matematyka

6G

4.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Ep

6G/7G

4.

Matematyka- zm!

6G

5.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Eu

6G/7G

5.

Matematyka- zm!

6G

6.

Jęz. angielski/jęz. niem. -Eu

6G/7G

6.

7.

Geografia -Eu

6G

7.

8.

Geografia -Eu

6G

8.

G -budynek gastronomiczny

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr IVB

L.p.

  • Sobota 10.06.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 11.06.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka -Ep

6G

1.

---------------------------------

2.

Matematyka -Ep

6G

2.

3.

Matematyka -Eu

6G

3.

4.

Matematyka -Eu

6G

4.

5.

Wiedza o społeczeństwie -Eu

6G

5.

6.

Wiedza o społeczeństwie -Eu

6G

6.

7.

Historia i społeczeństwo -Eu

6G

7.

8.

Historia i społeczeństwo -Eu

6G

8.

9.

9.

10.

10.