PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr VA

L.p.

  • Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Spotkanie organizacyjne

100

1.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

100/4

2.

Matematyka

100

2.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

100/4

3.

Matematyka

100

3.

Wiedza o społeczeństwie

100

4.

Język polski

100

4.

Wiedza o społeczeństwie

100

5.

Język polski

100

5.

Matematyka

100

6.

Historia i społeczeństwo

100

6.

Matematyka

100

7.

Historia i społeczeństwo

100

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Język polski

100

1.

Język polski

100

2.

Język polski

100

2.

Język polski

100

3.

Historia i społeczeństwo

100

3.

Matematyka

100

4.

Historia i społeczeństwo

100

4.

Matematyka

100

5.

Wiedza o społeczeństwie

100

5.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

8.

Geografia

100

8.

9.

Geografia

100

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

1.

Wiedza o społeczeństwie

100

2.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

2.

Wiedza o społeczeństwie

100

3.

Geografia

100

3.

Matematyka

100

4.

Geografia

100

4.

Matematyka

100

5.

Geografia

100

5.

Geografia

100

6.

Język polski

100

6.

Geografia

100

7.

Język polski

100

7.

Geografia

100

8.

Język polski

100

8.

9.

Język polski

100

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr VA

L.p.

  • Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

100

1.

Język polski

100

2.

Matematyka

100

2.

Język polski

100

3.

Geografia

100

3.

Geografia

100

4.

Geografia

100

4.

Geografia

100

5.

Geografia

100

5.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

8.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

100

9.

10.

10.

L.p.

  • Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

Lp.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

100

1.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

2.

Matematyka

100

2.

Jęz. angielski /jęz. niemiecki

105/100

3.

Geografia

100

3.

Wiedza o społeczeństwie

100

4.

Geografia

100

4.

Wiedza o społeczeństwie

100

5.

Geografia

100

5.

Język polski

100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Język polski

100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Język polski

100

8.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

100

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

Nr sali

1.

Matematyka

100

1.

Geografia

100

2.

Matematyka

100

2.

Geografia

100

3.

Geografia

100

3.

Geografia

100

4.

Geografia

100

4.

Wiedza o społeczeństwie

100

5.

Geografia

100

5.

Język polski

100

6.

Wiedza o społeczeństwie

100

6.

Język polski

100

7.

Wiedza o społeczeństwie

100

7.

Język polski

100

8.

Wiedza o społeczeństwie

100

8.

9.

Wiedza o społeczeństwie

100

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr VA

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

L.p.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

Lp.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /LO/ - semestr VA

Lp.

Lp.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.