PLAN KONSULTACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI semestr IV

L.p.

Sobota 11.02.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 12.02.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy prawa pracy

15

1.

Podstawy finansów publicznych

15

2.

Podstawy prawa pracy

15

2.

Podstawy finansów publicznych

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Podst. prawa administracyjnego

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

5.

Podstawy prawa pracy

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Postępowanie w administracji

15

7.

Podst. prawa administracyjnego

15

7.

Podst. prawa administracyjnego

15

8.

Postępowanie w administracji

15

8.

Podst. prawa administracyjnego

15

9.

Postępowanie w administracji

15

9.

10.

Postępowanie w administracji

15

10.

L.p.

Sobota 25.02.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 26.02.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy finansów publicznych

15

1.

Podstawy prawa pracy

15

2.

Podstawy finansów publicznych

15

2.

Podstawy prawa pracy

15

3.

Podstawy finansów publicznych

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Podst. prawa administracyjnego

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

5.

Postępowanie w administracji

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Postępowanie w administracji

15

7.

Postępowanie w administracji

15

7.

Podst. prawa administracyjnego

15

8.

Postępowanie w administracji

15

8.

Podst. prawa administracyjnego

15

9.

Postępowanie w administracji

15

9.

10.

Postępowanie w administracji

15

10.

L.p.

Sobota 11.03.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 12.03.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy finansów publicznych

15

1.

Podstawy finansów publicznych

15

2.

Podstawy finansów publicznych

15

2.

Podstawy finansów publicznych

15

3.

Podstawy finansów publicznych

15

3.

Postępowanie w administracji

15

4.

Podst. prawa administracyjnego

15

4.

Postępowanie w administracji

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

5.

Postępowanie w administracji

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

7.

Postępowanie w administracji

15

7.

Podst. prawa administracyjnego

15

8.

Postępowanie w administracji

15

8.

Podst. prawa administracyjnego

15

9.

Postępowanie w administracji

15

9.

10.

Postępowanie w administracji

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI semestr IV

L.p.

Sobota 18.03.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.03.2017 r.

Nr sali

1.

Podst. prawa administracyjnego

15

1.

Podstawy prawa pracy

15

2.

Podst. prawa administracyjnego

15

2.

Podstawy prawa pracy

15

3.

Podst. prawa administracyjnego

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Postępowanie w administracji

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

5.

Postępowanie w administracji

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Podstawy prawa pracy

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

7.

Podstawy prawa pracy

15

7.

Postępowanie w administracji

15

8.

Podstawy prawa pracy

15

8.

Postępowanie w administracji

15

9.

Podstawy prawa pracy

15

9.

10.

Podstawy prawa pracy

15

10.

L.p.

Sobota 01.04.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 02.04.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy finansów publicznych

15

1.

Wykonywanie pracy biurowej

15

2.

Podstawy finansów publicznych

15

2.

Wykonywanie pracy biurowej

15

3.

Podst. prawa administracyjnego

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Podst. prawa administracyjnego

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

5.

Podstawy prawa pracy

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Podstawy prawa pracy

15

7.

Postępowanie w administracji

15

7.

Podstawy prawa pracy

15

8.

Postępowanie w administracji

15

8.

Podstawy prawa pracy

15

9.

Postępowanie w administracji

15

9.

10.

Postępowanie w administracji

15

10.

L.p.

Sobota 22.04.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 23.04.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy prawa pracy

15

1.

Wykonywanie pracy biurowej

15

2.

Podstawy prawa pracy

15

2.

Wykonywanie pracy biurowej

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

5.

Podstawy prawa pracy

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Podstawy prawa pracy

15

7.

Podst. prawa administracyjnego

15

7.

Podstawy prawa pracy

15

8.

Postępowanie w administracji

15

8.

Podstawy prawa pracy

15

9.

Postępowanie w administracji

15

9.

10.

Postępowanie w administracji

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI semestr IV

L.p.

Sobota 06.05.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 07.05.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy prawa pracy

6G

1.

Wykonywanie pracy biurowej

6G

2.

Podstawy prawa pracy

6G

2.

Wykonywanie pracy biurowej

6G

3.

Podstawy prawa pracy

6G

3.

Wykonywanie pracy biurowej

6G

4.

Podstawy prawa pracy

6G

4.

Wykonywanie pracy biurowej

6G

5.

Podst. prawa administracyjnego

6G

5.

Podstawy prawa pracy

6G

6.

Podst. prawa administracyjnego

6G

6.

Podstawy prawa pracy

6G

7.

Podst. prawa administracyjnego

6G

7.

Podstawy prawa pracy

6G

8.

Postępowanie w administracji

6G

8.

Podstawy prawa pracy

6G

9.

Postępowanie w administracji

6G

9.

10.

Postępowanie w administracji

6G

10.

G -budynek gastronomiczny

L.p.

Sobota 20.05.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 21.05.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy finansów publicznych

15

1.

Podst. prawa administracyjnego

15

2.

Podstawy finansów publicznych

15

2.

Postępowanie w administracji

15

3.

Podstawy prawa pracy

15

3.

Postępowanie w administracji

15

4.

Podstawy prawa pracy

15

4.

Postępowanie w administracji

15

5.

Podst. prawa administracyjnego

15

5.

Wykonywanie pracy biurowej

15

6.

Podst. prawa administracyjnego

15

6.

Wykonywanie pracy biurowej

15

7.

Podst. prawa administracyjnego

15

7.

Wykonywanie pracy biurowej

15

8.

Postępowanie w administracji

15

8.

Wykonywanie pracy biurowej

15

9.

Postępowanie w administracji

15

9.

Wykonywanie pracy biurowej

15

10.

Postępowanie w administracji

15

10.

L.p.

Sobota 03.06.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 04.06.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy finansów publicznych

1G

1.

Podstawy finansów publiczn. -Eu

1G

2.

Podstawy finansów publicznych

1G

2.

Podstawy finansów publiczn. -Eu

1G

3.

Podstawy finansów publicznych

1G

3.

Podstawy prawa pracy -Ep

1G

4.

Podstawy finansów publicznych

1G

4.

Podstawy prawa pracy -Ep

1G

5.

Podstawy prawa pracy

1G

5.

Podstawy prawa pracy -Eu

1G

6.

Podstawy prawa pracy

1G

6.

Podstawy prawa pracy -Eu

1G

7.

Podstawy prawa pracy

1G

7.

Wykonywanie pracy biurowej

1G

8.

Podstawy prawa pracy

1G

8.

Wykonywanie pracy biurowej

1G

9.

Podstawy prawa pracy

1G

9.

Wykonywanie pracy biurowej

1G

10.

Podstawy prawa pracy

1G

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI semestr IV

L.p.

Sobota 10.06.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.06.2017 r.

Nr sali

1.

Wykonywanie pracy biurowej

1G

1.

Wykonywanie pracy biurowej-Eu

1G

2.

Wykonywanie pracy biurowej

1G

2.

Wykonywanie pracy biurowej-Eu

1G

3.

Podst. prawa administracyj. -Ep

1G

3.

4.

Podst. prawa administracyj. -Ep

1G

4.

5.

Podst. prawa administracyj. -Eu

1G

5.

6.

Podst. prawa administracyj. -Eu

1G

6.

7.

Postępowanie w administracji

1G

7.

8.

Postępowanie w administracji-Eu

1G

8.

9.

Postępowanie w administracji-Eu

1G

9.

10.

10.