PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. I

L.p.

Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Zajęcia organizacyjne

106

1.

Działalność gospodarcza

106

2.

Biuro rachunkowe

106

2.

Działalność gospodarcza

106

3.

Biuro rachunkowe

106

3.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

4.

Biuro rachunkowe

106

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Rachunkowość finansowa

106

5.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

6.

Rachunkowość finansowa

106

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

7.

Rachunkowość finansowa

106

7.

8.

Rachunkowość finansowa

106

8.

G-budynek gastronomii

9.

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Rachunkowość finansowa

106

1.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

2.

Rachunkowość finansowa

106

2.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

3.

Rachunkowość finansowa

106

3.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

4.

Rachunkowość finansowa

106

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

5.

Rachunkowość finansowa

106

5.

Działalność gospodarcza

106

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

6.

Działalność gospodarcza

106

7.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

7.

Rachunkowość finansowa

106

8.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

8.

Rachunkowość finansowa

106

9.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

9.

10.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

10.

L.p.

Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Rachunkowość finansowa

106

1.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

2.

Rachunkowość finansowa

106

2.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

106/15G

3.

Rachunkowość finansowa

106

3.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

4.

Rachunkowość finansowa

106

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Rachunkowość finansowa

106

5.

Język angielski I/jęz.ang.II

106/105

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

6.

Język angielski I/jęz.ang.II

106/105

7.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

7.

Rachunkowość finansowa

106

8.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

8.

Rachunkowość finansowa

106

9.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

9.

10.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. I

L.p.

Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Podstawy przedsiębiorczości

104

1.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

2.

Podstawy przedsiębiorczości

104

2.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

3.

Język angielski I/jęz.ang.II

106/105

3.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

4.

Język angielski I/jęz.ang.II

106/105

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Rachunkowość finansowa

106

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

6.

Rachunkowość finansowa

106

7.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

7.

Rachunkowość finansowa

106

8.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

8.

Rachunkowość finansowa

106

9.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

9.

10.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

10.

L.p.

Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Rachunkowość finansowa

106

1.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

2.

Rachunkowość finansowa

106

2.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

3.

Rachunkowość finansowa

106

3.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

4.

Rachunkowość finansowa

106

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Rachunkowość finansowa - zm!

106

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

6.

Rachunkowość finansowa - zm!

106

7.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

7.

Rachunkowość finansowa

106

8.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

8.

Rachunkowość finansowa

106

9.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

9.

10.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

Nr sali

1.

Rachunkowość finansowa

106

1.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

2.

Rachunkowość finansowa

106

2.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

3.

Rachunkowość finansowa

106

3.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

4.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

5.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

6.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

7.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

7.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

8.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

8.

Biuro rach. gr1/ biuro rach. gr2

16/15G

9.

Podstawy przedsiębiorczości

104

9.

10.

Podstawy przedsiębiorczości

104

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. I

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.I

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.