PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Zajęcia organizacyjne

15

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków

15

3.

Dokumentacja biurowa

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Język angielski

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Język angielski

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

1.

Język angielski

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Język angielski

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Dokumentacja biurowa

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Język angielski

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Dokumentacja biurowa

16

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Dokumentacja biurowa

16

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Dokumentacja biurowa

16

9.

10.

Dokumentacja biurowa

16

10.

L.p.

Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

1.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

3.

Język angielski

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

15

4.

Język angielski

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Język angielski

15

1.

Wynagrodzenia i podatki

15

2.

Język angielski

15

2.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Dokumentacja biurowa

16

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

9.

10.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

10.

L.p.

Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

1.

Wynagrodzenia i podatki

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

-----------------------

9.

10.

-----------------------

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

1.

Język angielski

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Język angielski

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

9.

10.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10,11

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.III

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.