PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

Sobota 09.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.09.2017 r.

Nr sali

1.

Zajęcia organizacyjne

15

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków

15

3.

Dokumentacja biurowa

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Język angielski

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Język angielski

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

Sobota 23.09.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 24.09.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

1.

Język angielski

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Język angielski

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Dokumentacja biurowa

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Język angielski

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Dokumentacja biurowa

16

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Dokumentacja biurowa

16

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Dokumentacja biurowa

16

9.

10.

Dokumentacja biurowa

16

10.

L.p.

Sobota 07.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.10.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

1.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

3.

Język angielski

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

15

4.

Język angielski

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

Sobota 21.10.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.10.2017 r.

Nr sali

1.

Język angielski

15

1.

Wynagrodzenia i podatki

15

2.

Język angielski

15

2.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Dokumentacja biurowa

16

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

9.

10.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

10.

L.p.

Sobota 04.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 05.11.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

1.

Wynagrodzenia i podatki

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

-----------------------

9.

10.

-----------------------

10.

L.p.

Sobota 18.11.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 19.11.2017 r.

Nr sali

1.

Wynagrodzenia i podatki

15

1.

Język angielski

15

2.

Wynagrodzenia i podatki

15

2.

Język angielski

15

3.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

9.

10.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

Sobota 02.12.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 03.12.2017 r.

Nr sali

1.

Wynagrodzenia i podatki

15

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

2.

Wynagrodzenia i podatki

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

3.

Wynagrodzenia i podatki

15

3.

Język angielski

15

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Język angielski

15

5.

Język angielski

15

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Język angielski

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

Dokumentacja biurowa

16

9.

10.

Dokumentacja biurowa

16

10.

L.p.

Sobota 16.12.2017 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 17.12.2017 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

1.

Język angielski

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

2.

Język angielski

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

4.

Wynagrodzenia i podatki

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

Wynagrodzenia i podatki - zm!

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki - zm!

15

10.

L.p.

Sobota 13.01.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 14.01.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

1.

Język angielski

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Język angielski - Eu

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Język angielski - Eu

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

4.

Dokumentacja biurowa

16

5.

Wynagrodzenia i podatki

15

5.

Dokumentacja biurowa

16

6.

Wynagrodzenia i podatki

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

7.

Wynagrodzenia i podatki

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

8.

Wynagrodzenia i podatki

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

9.

Wynagrodzenia i podatki

15

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

10

Wynagrodzenia i podatki

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.III

L.p.

Sobota 20.01.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 21.01.2018 r.

Nr sali

1.

Dokumentacja biurowa

16

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

2.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

3.

Dokumentacja biurowa - Eu

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podat. W- Ep

15

4.

Dokumentacja biurowa - Eu

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podat. W- Ep

15

5.

Wynagrodzenia i podatki - Ep

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków D

16

6.

Wynagrodzenia i podatki - Ep

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podat. D

16

7.

Wynagrodzenia i podatki - Eu

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podat. D

16

8.

Wynagrodzenia i podatki - Eu

15

8.

Biuro wynagrodzeń i podat. D- Eu

- Eu 16

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

9.

Biuro wynagrodzeń i podat. D- Eu

16

10.

Biuro wynagrodzeń i podatków W

15

10.