PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI semestr IV

L.p.

Sobota 10.02.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.02.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

1.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

L.p.

Sobota 24.02.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 25.02.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

1.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Dokumentacja biurowa

16

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Dokumentacja biurowa

16

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

L.p.

Sobota 10.03.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.03.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

1.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. IV

L.p.

Sobota 24.03.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 25.03.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

Dokumentacja biurowa

16

9.

10.

Dokumentacja biurowa

16

10.

L.p.

Sobota 07.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 08.04.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

Dokumentacja biurowa

16

9.

10.

Dokumentacja biurowa

16

10.

L.p.

Sobota 21.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 22.04.2018 r.

Nr sali

1.

Dokumentacja biurowa

16

1.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

2.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

3.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

3.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

9.

10.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. IV

L.p.

Sobota 28.04.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 29.04.2018 r.

Nr sali

1.

Dokumentacja biurowa

16

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

L.p.

Sobota 12.05.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 13.05.2018 r.

Nr sali

1.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

3.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS - zm!

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS - zm!

15

8.

Dokumentacja biurowa

16

8.

Wynagrodzenia i podatki JS - zm!

15

9.

Dokumentacja biurowa

16

9.

10.

Dokumentacja biurowa

16

10.

L.p.

Sobota 26.05.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 27.05.2018 r.

Nr sali

1.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

2.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Dokumentacja biurowa

16

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Dokumentacja biurowa

16

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Dokumentacja biurowa

16

8.

9.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

9.

10

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.IV

L.p.

Sobota 09.06.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 10.06.2018 r.

Nr sali

1.

------------------------------

16

1.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

3.

Wynagrodzenia i podatki ID-Ep

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki JS -Ep

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD-Ep

16

5.

Wynagrodzenia i podatki JS-Eu

15

6.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD-Ep

16

6.

Wynagrodzenia i podatki JS-Eu

15

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD-Eu

16

7.

8.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD-Eu

16

8.

9.

9.

10.

10.