PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI semestr IV

L.p.

Sobota 10.02.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.02.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

1.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

L.p.

Sobota 24.02.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 25.02.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

1.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Dokumentacja biurowa

16

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Dokumentacja biurowa

16

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

L.p.

Sobota 10.03.2018 r.

Nr sali

L.p.

Niedziela 11.03.2018 r.

Nr sali

1.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

1.

Dokumentacja biurowa

16

2.

Biuro wynagrodzeń i podatków MD

16

2.

Dokumentacja biurowa

16

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

3.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

4.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

4.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

5.

Biuro wynagrodzeń i podatków AD

16

5.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

6.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

6.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

7.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

7.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

8.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

8.

Wynagrodzenia i podatki ID

15

9.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

9.

10.

Wynagrodzenia i podatki JS

15

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. III

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem. IV

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10

10.

PLAN KONSULTACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.IV

L.p.

L.p.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.