POSTĘP W DOSKONALENIU KADR KIEROWNICZYCH

Korzyści płynące z odpowiedniego zaplanowania doskonalenia kadr są chyba oczywiste. Równie oczywiste jest, że program musi być właściwie wyważony i realizowany z całą uwagą. Tak jak w wypadku wszystkich nowych pomysłów, technik lub wyrobów, i w tych sprawach ludzie wykazują skłonności do naśladownictwa. Wiele przedsiębiorstw próbowało realizować u siebie program szkolenia oparty na wyrywkowych informacjach zaczerpniętych z różnych źródeł. Oddziałuje tu również silny nacisk propagandy prowadzonej przez instytucje, których interesy zbiegają się z rozwijaniem tego rodzaju działalności. Niezbędne jest więc uprzedzanie przedsiębiorstw o niebezpieczeństwie wynikającym z przyjęcia niewłaściwych programów.

Szkolenie przyszłych kierowników wyższego szczebla ma istotne znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa, powinno się więc opierać na korzystnych rozwiązaniach teoretycznych i praktycznych. Opracowanie właściwego programu wymaga rozważnego przyjrzenia się personalnym potrzebom przedsiębiorstwa, wyszukania i wypróbowania różnych metod osiągania jego celów w tym zakresie, ustalenia najbardziej odpowiadającego wymaganiom planu oraz pełnego poparcia dla ustalonego programu. Nie będzie przesadą stwierdzić, że nie popełnią błędu przedsiębiorstwa w ten sposób podchodzące do tych spraw jest to dla nich najlepsza gwarancja powodzenia.

Leave a Reply