Poszukiwanie i analiza różnych możliwych kierunków działania

Ustalone i przyjęte przesłanki planistyczne mogą dobrze służyć tylko tym kierownikom, którzy wiedzą o ich istnieniu. Tak więc jak i w innych dziedzinach pracy kierowniczej ważne jest tu, aby przesłanki planistyczne były we właściwy sposób rozpowszechnione na wszystkich szczeblach organizacji. Nie znaczy to, że konieczne jest przekazywanie wszystkich przesłanek wszystkim kierownikom. Konieczne jest jednak zaznajomienie każdego kierownika z tymi przesłankami, które potrzebne mu są do sporządzania właściwego i skoordynowanego planu pracy.

Poszukiwanie i analiza różnych możliwych kierunków działania. Trzecim krokiem w procesie planowania jest wyszukiwanie i przebadanie różnych możliwych kierunków działania. Rzadko dysponuje się takim planem, którego nie dałoby się zastąpić innym bez większego ryzyka. Co więcej, zanim zbada się różne możliwości i podejmie decyzję warto zastanowić się nad możliwościami, których nie dostrzega się od razu. Często zdarza się, że możliwość nie dostrzeżona w pierwszym momencie okazuje się w praktyce najbardziej korzystnym kierunkiem planowania.

Po wyszukaniu różnych możliwych kierunków działania i wybraniu spośród nich najbardziej obiecujących, lub takich, które można najlepiej przeanalizować za pomocą technik matematycznych, planista musi przebadać te możliwości. W przypadku planu głównego badanie to może być bardzo skomplikowane, może wymagać przygotowania szczegółowych przewidywań kosztów i wpływów, czynników oddziałujących na stan gotówki, rozważenia wielu innych uchwytnych zjawisk, a także zastanowienia się nad wieloma trudnymi do uchwycenia. Decydując się w roku 1950 na budowę nowej huty aluminium, American Aluminum

Leave a Reply