Predyspozycje kierownika do dobierania techniki

Rozważając te techniki, kierownicy zwracają uwagę na dwa momenty. Po pierwsze, techniki te nie wykluczają się nawzajem. Kierownicy stosujący technikę „dawania samodzielności” lub autokratyczną mogą również stosować metody konsultatywne. Oznacza to też, że w pewnych okolicznościach istnieje konieczność postępowania autokratycznego, nawet jeśli kierownik woli stosować „dawanie samodzielności”. Na przykład w sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych akcji, kierowanie w sposób autokratyczny jest bardziej wskazane. Jeśli poziom kwalifikacji lub cechy charakteru pracowników uniemożliwiają zastosowanie techniki konsultatywnej czy „dawania samodzielności”, wówczas kierownicy nie są w stanie efektywnie stosować tych metod.

Po drugie, istotne znaczenie mają predyspozycje kierownika do dobierania techniki, która najbardziej odpowiada jego osobowości. Tak więc człowiek, który z natury jest autokratyczny, który obawia się i nie ufa swoim podwładnym, który uważa, że podległy mu personel powinien go naśladować lub też rozmyślnie nie deleguje uprawnień, dobierze techniki autokratyczne natomiast kierownik, który wierzy w skuteczność demokratycznego działania, a jednocześnie uważa za swój obowiązek doskonalenie przyszłych kierowników, zastosuje raczej inne techniki. Jest kwestią trudną do rozstrzygnięcia, czy osoba przedkładająca jedno lub drugie podejście jest praktycznie w stanie zmienić je wtedy, gdy okoliczności będą tego wymagać. Niewątpliwie kierownicy mają możność przeprowadzania takiej próby, natomiast rezultaty jej stoją pod znakiem zapytania.

Leave a Reply