PROBLEM DOSKONALENIA KADR KIEROWNICZYCH

Jednym z podstawowych problemów, przed którymi stoją dyrekcje zakładów, jest zapewnienie przedsiębiorstwu kadry ludzi wysoko kwalifikowanych, gotowych do objęcia stanowisk kierowniczych w momencie powstania wakatów. Dobre kierownictwo musi patrzeć perspektywicznie i rozumieć, że cywilizacja opiera się m.in. na dobrych kierownikach przedsiębiorstw. Ta podstawowa prawda ma ścisły związek z odpowiedzialnością każdego kierownictwa za zapewnienie dopływu odpowiednio kwalifikowanych pracowników, za przyczynianie się do właściwego działania przedsiębiorstwa oraz do dobrobytu społeczeństwa.

Przyczyny konieczności doskonalenia. Konieczność stworzenia programu doskonalenia kadr kierowniczych wynika z roli, jaką ma on odegrać w rozwoju i doskonaleniu odpowiednio kwalifikowanych kierowników. Niewiele jest chyba osób, które wierzą w to, że kierownicy „znajdą się”, gdy będą potrzebni. Jednym ze sposobów zapewnienia sobie dobrze przygotowanej kadry kierowniczej jest szkolenie.

Najważniejszym celem szkolenia jest zachęcenie tych osób do rozwijania ich umiejętności, które cieszą się zaufaniem innych. Akcjonariusze i dyrektorzy chcą mieć takiego prezesa rady nadzorczej, który poprowadzi przedsiębiorstwo w sposób zgodny z interesami właścicieli. Podwładni chcieliby podlegać takiemu przełożonemu, do którego mogliby mieć zaufanie, To dążenie jest głęboko zakorzenione zarówno u ludzi, jak i u zwierząt i wynika z chęci przerzucenia odpowiedzialności osobistej na barki innych.

Leave a Reply