Proces szkolenia kadry

Istnieje już wiele zasad wyjaśniających proces szkolenia kadr oraz środki, które zapewniają najbardziej jego stosowanie. Są to:

– 3. Zasada określania zakresu obowiązków na danym stanowisku. Określenie stanowiska oparte jest na wymaganiach organizacyjnych oraz bodźcach sprzyjających efektywnemu wykonywaniu wynikających ze stanowiska obowiązków.

– 4. Zasada określania wymagań w stosunku do kierownika. Określenia wymagań w stosunku do człowieka może wynikać ze specyficznych cech stanowiska, jakie człowiek ten ma zająć.

– 5. Zasada oceny kierownika. Wykonywanie zadań należy ocenić przez porównanie wymagań zwierzchników wobec kierownika z praktycznym stosowaniem przez niego zasad zarządzania.

– 6. Zasada otwartej konkurencji w awansach. Kierownicy powinni być wybierani spośród najlepszych kandydatów, bez względu na to, czy są to pracownicy przedsiębiorstwa, czy też osoby z zewnątrz.

– 7. Zasada doskonalenia kierownictwa. Celem doskonalenia kierownictwa jest wzmocnienie pozycji obecnych kierowników.

– 8. Zasada doskonalenia kierownictwa wyższego szczebla. Wydajne doskonalenie kadr kierowniczych rozpoczyna się od kierownictwa najwyższego szczebla.

– 9. Zasada bezpośredniego doskonalenia kierowników. Najbardziej skutecznym sposobem doskonalenia kierowników jest szkolenie ich przede wszystkim przez ich bezpośrednich zwierzchników.

– 10. Zasada wszechstronnego doskonalenia. Przedsiębiorstwo przyjmuje zasadą, że zatrudnia tylko tych kierowników, którzy są zainteresowani w doskonaleniu swoich umiejętności.

Leave a Reply