Programy oparte na konferencjach

Istnieje oczywiście ogólne zrozumienie wartości doświadczeń zdobywanych przez kierownika będącego członkiem komisji. Nowy kierownik niższego szczebla przeważnie dostaje się do jednej lub dwóch tego rodzaju grup. W ten sposób poszerza swój punkt widzenia, pogłębia zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego celów, a także zdobywa doświadczenie w technice kierowania i przewodzenia. Tego rodzaju działalność powinna jednak odbywać się w czasie godzin pracy, a nie poza godzinami służbowymi.

Programy oparte na konferencjach. Inną szeroko stosowaną techniką jest szkolenie oparte na konferencjach. Pojęcie to zazwyczaj kojarzy się z poddaniem grupy działaniu pomysłów wysuwanych przez jednego przywódcę lub mówcę. Jest to bezpośrednia i ekonomiczna metoda przekazywania informacji potrzebnych wszystkim członkom grupy i umożliwia ona stosowanie nowoczesnych technik nauczania. Z pomocą tej metody grupę nowych uczniów lub nowych mistrzów można przeszkolić np. w dziedzinie historii przedsiębiorstwa, jego polityki, celów, stosunku do odbiorców, pracowników, konsumentów i zewnętrznych grup społecznych.

Łatwo jest przecenić wartość szkolenia na konferencjach. Zastosowanie tej metody równa się przyjęciu wypróbowanych technik instytucji nauczających. Niedociągnięcia w jej stosowaniu wynikają często ze złych technik nauczania oraz niewłaściwego doboru przedmiotów, których można nauczać tą metodą. Niesłuszne jest założenie, że na takich konferencjach może wykładać każdy kierownik, jak i niesłuszne jest założenie, że każdy wykładowca może być kierownikiem.

Leave a Reply