Programy są kompleksem

Programy. Programy są kompleksem, na który składają się kierunki polityki i procedury, zazwyczaj popartym niezbędnymi budżetami kapitałowymi i operacyjnymi, celem których jest nadanie pewnego kierunku działaniu. Programy mogą być tak rozbudowane, jak na przykład program General Petroleum Company z roku 1952, w którym zakładano budowę rafinerii na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku kosztem 35 milionów dolarów, czy program Forda z roku 1946 dotyczący podnoszenia kwalifikacji mistrzów i zwiększenia ich roli w przedsiębiorstwie. Mogą to być również programy tak wycinkowe, jak ten opracowany przez pewnego mistrza w zakładzie produkującym części maszyn rolniczych, w którym mistrz zakładał podniesienie morale podległych mu robotników.

Mimo że budżet jest na ogół instrumentem w realizacji programu, może on doraźnie służyć jako program. Jeden z autorów zna przedsiębiorstwo, które w okresie poważnych trudności finansowych wprowadziło skomplikowany program kontroli budżetowej, opracowany tak, aby przy jego pomocy można było nie tylko kontrolować wydatki, lecz rów-, nież posługiwać się nim jako bodźcem dla kierownictwa przedsiębiorstwa w ograniczaniu kosztów. Budżet może również obejmować cały program zawierający programy wycinkowe.

Leave a Reply