PRZESŁANKI WEWNĘTRZNE : PROGNOZA ZBYTU

Tak jak przy omawianiu przesłanek zewnętrznych, nie będzie można uwzględnić w rozważaniach wszystkich przesłanek wewnętrznych, to znaczy tych, które są zależne od przedsiębiorstwa. Wśród przesłanek, które wymagają szczególnej uwagi, na pierwszym miejscu wymienić można prognozę zbytu. W typowym przedsiębiorstwie prognoza zbytu jest jednym z podstawowych dokumentów, na których opiera się planowanie. Jest pna w pewnym sensie i planem, i przesłanką planistyczną. Można ją traktować jako czynnik częściowo zewnętrzny, gdyż odzwierciedla warunki zewnętrzne w równym stopniu, jak wewnętrzne plany przedsiębiorstwa. Ponieważ jednak stwarza ona ramy dla wewnętrznych planów przedsiębiorstwa, uznaje się ją za podstawową przesłankę wewnętrzną.

Charakter prognozy zbytu. Prognoza zbytu jest projektem określającym oczekiwaną sprzedaż wyrobów przedsiębiorstwa na okres kilku miesięcy luib lat, w oparciu o ich rodzaj i cenę. Jest to więc rodzaj dokumentu mówiącego o przyszłych utargach, wynikających ze zbytu. Dysponując prognozą zbytu opracowaną na taki okres, aby zawierała jak największą dozę prawdopodobieństwa, kierownictwo przedsiębiorstwa może przewidywać zyski i wypłaty gotówkowe. Innymi słowy, przewidywanie przyszłych zysków jest na ogół najtrudniejsze i na czynnik ten przedsiębiorstwo ma stosunkowo najmniejszy wpływ. Mając prognozę dochodów ze sprzedaży przedsiębiorstwo może przynajmniej podejmować decyzje dotyczące finansowania działalności. Prognoza poza tym umożliwia dokładniejsze przewidywanie wydatków niż wpływów, gdyż bezpośredniej kontroli kierownictwa zakładów podlegają wydatki.

Leave a Reply