Przewodzenie personelowi wymaga dokładnego planowania

Przewodzenie personelowi wymaga dokładnego planowania u góry drabiny organizacyjnej, a także rozpowszechnienia informacji planistycznych, aby osoby, którym przypada w udziale realizacja planów na niższym szczeblu, były poinformowane o kierunkach działania. Konieczne jest także, aby każdy kierownik rozumiał swoje obowiązki w zakresie planowania. Może oddziaływać na niego dobry przykład z góry, szczególnie jeśli informacje o planach kierownictwa będą jasne. Dla niektórych kierowników bodźcem będzie to, że umiejętność planowania jest podstawowym warunkiem uzyskania awansu i podwyżki uposażenia. Również i właściwie opracowany system kontroli może przyczynić się do planowania na wszystkich szczeblach kierowniczych.

Efektywne planowanie wymaga dokładnego rozumienia planów i uzgo- dnienia pewnych .podstawowych czynników. Jeśli kierownik produkcji w przedsiębiorstwie jest z natury pesymistą i zakłada, że przedsiębiorstwo nie sprzeda więcej ponad pewną określoną liczbę wyrobów, a kierownik zbytu jest optymistą i zaangażował komiwojażerów do sprzedaży dwukrotnie większej produkcji i jeśli jednocześnie wiadomo, że rynek wchłonie w rzeczywistości więcej wyrobów piż przewidywano w dziale produkcji, a mniej niż przewidywano w dziale zbytu, wynikiem będzie oczywiście obniżenie zysków. Poszczególni kierownicy często różnie widzą i oceniają sytuację, a planować trzeba tak, aby skierować ich decyzje na wspólny cel zakładając, że tym celem jest maksymalizacja zysków.

Leave a Reply