Przydzielanie szkolonym kolejnych stanowisk pracy

Przydzielanie szkolonym kolejnych stanowisk pracy ma wiele zalet. Osoba szkolona nauczy się, jak sprzedawać, przyjmować towary, dobierać kandydatów do pracy i przeprowadzać z nimi wywiady, czytać rysunki techniczne, czy wystawiać rachunki. Długo można by wymieniać prace, które można by dobrać, aby zapewnić kandydatom zdobycie szerokiego doświadczenia i jednocześnie tak, aby kandydat mógł dostosować się do pracy w stosunkowo krótkim czasie, a «przez to był użyteczny z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Przy podjęciu odpowiednich środków ostrożności zabezpiecza to również samego kandydata przed niechęcią ze strony ludzi, z którymi współpracuje.

Tego rodzaju system rotacji stanowisk ma jednak kilka poważnych wad. Kandydat przygotowywany na stanowisko kierownicze jest w stanie opanować szczegóły tej pracy w bardzo krótkim czasie, a trzymanie go na tym stanowisku przez tygodnie lub miesiące sprawia, że nie czyni on dalszych postępów. Trudno jest właściwie dobrać rodzaje prac dających odpowiednio szerokie i zróżnicowane doświadczenia. Poza tym, gdy nawet kandydat przejdzie przez wszystkie te stanowiska nikt nie może mu zagwarantować stanowiska kierowniczego. Jeśli nie ma takiego stanowiska, prawdopodobne jest, że kandydat, rozczarowany i zniechęcony, opuści przedsiębiorstwo. Podobnie jest, gdy wakat w przedsiębiorstwie powstał przed całkowitym przygotowaniem kandydata. Powstaje wtedy kwestia, czy powinien on podjąć pracę nie ukończywszy programu szkolenia, czy też odmówić objęcia stanowiska w nadziei, że powstaną inne możliwości wtedy, gdy jego szkolenie się zakończy. Pierwsza z tych możliwości przeczy celowi szkolenia, druga natomiast stwarza ryzyko całkowitej utraty pracownika. Wreszcie istnieje zawsze kwestia niechęci do osób podlegających szkoleniu. Inni pracownicy mogą zazdrościć tym osobom możliwości dalszego awansu. Wydziały, w któ- rych odbywa się szkolenie mogą przeciwstawiać się obciążającym ich fundusz plac kosztom doskonalenia inne zaś mogą się niechętnie odnosić do kandydatów uważając, że zabierają im oni szanse awansowania.

Leave a Reply