Rotacja na stanowisku zastępców kierowników średniego szczebla

Bez względu na to, jakie stanowiska przeznaczone zostają jako miejsca szkolenia, jak też i bez względu na przeprowadzane wewnątrz przedsiębiorstwa akcje informujące niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie niechęci wykwalifikowanych podwładnych, których pomija się w awansach, gdyż wolne stanowiska !przypadają osobom przeszkolonym. Jest prawie pewne, że w takim przypadku młody i zdolny pracownik niższego szczebla na znak protestu opuści przedsiębiorstwo. Starsi pracownicy, którzy nie mają takich możliwości zmiany pracy, pełni będą rozgoryczenia i niechęci w stosunku do szkolonych kandydatów. Jedynie ustalenie tego rodzaju działania jako normalnej procedury zabezpieczy przedsiębiorstwo przed „otwartą wojną”.

Tego rodzaju rotacja stanowisk ma wreszcie cechy ujemne właściwe wszystkim systemom opartym o „zapas” pracowników. Osoby, które zakończyły szkolenie czekają na zapewnienie im stałej pracy. W miarę, gdy oczekiwanie się przedłuża, rośnie zniechęcenie kandydatów.

Rotacja na stanowisku zastępców kierowników średniego szczebla. Istnieją przedsiębiorstwa rozumiejące rotację stanowisk jako zatrudnianie szkolonych kandydatów na stanowiskach zastępców kierowników poszczególnych oddziałów. Zaletą tego systemu z punktu widzenia kandydatów jest fakt, że mogą oni rozszerzać swe doświadczenia na wysokim stanowisku w każdym oddziale. Przedsiębiorstwo zyskuje tworząc w ten sposób „zapas” kandydatów nadających się, gdy zaistnieje potrzeba, do objęcia stanowisk kierowników oddziałów.

Leave a Reply