Rotacja szkolonych na stanowiskach obserwatorów

Druga koncepcja rotacji przewiduje dla osób szkolonych stanowiska, z których obserwować mogą oni kolejno pracę kierowników poszczególnych wydziałów. Celem jej jest zapoznanie kandydatów z problemami, z jakimi kierownik wydziału styka się na codzień oraz technikami, jakie stosuje w ich rozwiązywaniu. Z punktu widzenia kandydatów podstawową zaletą tej metody jest możliwość zapoznania się z istotą zarządzania oraz technikami stosowanymi w różnych sytuacjach, możliwość „wykazania się” wobec danego kierownika oraz możliwość wyboru rodzaju pracy, jaką chcieliby w przyszłości wykonywać. Z drugiej zaś strony metoda ta’zapewnia przedsiębiorstwu wychowanie zespołu potencjalnych kierowników.

Metoda ta ma jednak i strony ujemne. Wielu kierowników oddziałów uważa, że kandydat nie wie, czemu ma się przyglądać, że nie powinno się pozwalać mu na obserwowanie procesu podejmowania decyzji w tak wielu sytuacjach oraz że koszt szkolenia nie powinien obciążać oddziału, w którym aktualnie przebywają kandydaci. Z punktu widzenia kandydata podstawową wadą tej metody jest fakt istnienia różnicy między przyglądaniem się danej pracy, a wykonywaniem jej. Istnieje również ważny problem, czy kandydat potrafi w przyszłości zastosować to, czego się nauczył. Ta więc koncepcja rotacji stanowisk ma ten brak, że nie zabezpiecza praktycznego doświadczenia.

Leave a Reply