Różnorodność metod doskonalenia

Kandydaci tacy muszą również rozwijać w sobie postawę społeczną. Muszą oni mieć jasny pogląd na cele społeczne, rozumieć działanie sił społecznych i ich wzajemne powiązania, rozumieć, że społeczeństwo zapewnia zaspokojenie pragnień jednostki. Przede wszystkim jednak powinien on rozumieć, w jakim stopniu zatrudniające go przedsiębiorstwo może przyczynić się do wzrostu ogólnego dobrobytu społeczeństwa. Szkolenie obejmujące ten zakres zagadnień polega na studiowaniu odpowiedniej literatury, wykonywaniu specjalnych zadań, odbywaniu spotkań z przywódcami różnych ugrupowań społecznych oraz na przemyśleniu i przedyskutowaniu tych zagadnień. Pewną część tego szkolenia kandydat przechodzi w czasie studiów uniwersyteckich, większość spraw jednak wymaga, aby rozpracowywał je indywidualnie po zorientowaniu się, jaki rodzaj zagadnień jest specyficzny dla jego przedsiębiorstwa.

Różnorodność metod doskonalenia. Szybkie uznanie konieczności szkolenia spowodowało rozwój wielu różnorodnych metod. Jasną jest rzeczą, że przedsiębiorstwo, nie może rozpocząć doskonalenia, dopóki nie postawi sobie jasno celów, jakie chce osiągnąć. Niestety wiele firm przerzuca się z jednej metody na drugą, gdy nie widzi doraźnych wyników.

Szkolenie przez praktykę. Najstarszą chybą metodą szkolenia jest poddanie potencjalnego kierownika różnym próbom w nadziei, że wykaże on wystarczająco dużo sprytu, aby zrozumieć i odpowiednio załatwić podsunięte sprawy. Zwolennicy tej metody zakładają, że w ten sposób kandydaci rozwiną w sobie umiejętność dostrzegania zagadnień podstawowych, że odkryją w sobie predyspozycje do wykonywania funkcji zarządzania i będą je rozwijać oraz że ich zwierzchnicy zauważą i awansują tych, którzy umiejętności te rozwinęli w wystarczającym stopniu. Jednoczesne spełnienie wszystkich tych warunków byłoby jednak raczej niemożliwe.

Leave a Reply