Rozwój wiedzy psychologicznej w dziedzinie motywacji

Wszyscy trzej przywódcy mogą jednak mylić się w ocenie czynników rzeczywiście wchodzących w grę. Każdy z nich mógłby dobrać złą formę motywacji. Przewodzenie gubi się często w tego rodzaju próżni. Jednak najskuteczniejszą metodą motywowania jest zapewnianie o zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzi. Gdy poszerzy się zakres wiedzy na temat psychologii indywidualnej i rozwiną się umiejętności wykorzystywania jej w pracy z grupą, przewodzenie będzie może wymagać nie tyle różnych umiejętności, ile indywidualnego traktowania poszczególnych osób. Badanie problemów przewodzenia przejdzie może z obecnego etapu podkreślania cech osobowości przywódcy do położenia właściwego nacisku na potrzeby podwładnych. w Ibid.

Rozwój wiedzy psychologicznej w dziedzinie motywacji osób rzucił światło na wpływ „dobrej” lub „złej” motywacji na wydajność podwładnych. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że stworzenie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb pracowników powinno zachęcić ich do produkowania więcej i lepiej. Właściwą więc drogą rozwoju wydajności byłoby wykrywanie, do czego dążą ludzie, a następnie umożliwienie im osiągania tego. Dotychczas ukazały się jednak tylko wstępne wyniki ostatnich badań w tym zakresie.

Członkowie Instytutu Badań Socjologicznych przy Uniwersytecie w Michigan od roku 1947 interesowali się związkami między jakością nadzorowania a morale i wydajnością pracy personelu. Na podstawie danych zebranych w przedsiębiorstwach objętych tymi badaniami podzielono pracowników na grupy o wysokiej i niskiej wydajności. Grupy te bada się następnie za pomocą wywiadów i kwestionariuszy mających na celu określenie jakości nadzorowania, które być może powoduje różnice w wydajności i morale.

Leave a Reply