Rynek pracy

Oprócz tego, że duże znaczenie ma możliwość zdobycia w danym okręgu kwalifikowanej siły roboczej, ważnym czynnikiem w planowaniu są również cechy charakterystyczne rynku pracy z punktu widzenia jego wielkości, stabilności oraz zapotrzebowania ze strony innych przedsiębiorstw. Jakość siły roboczej niezbędnej dla określonej grupy operacji jest różna, a różnice te są znaczne nie tylko między poszczególnymi miejscowościami w danym okręgu, ale i w jednej miejscowości. Zarząd pewnej linii lotniczej stwierdził na przykład, że mechanicy pracujący przy konserwacji i remontach są bez porównania lepsi na Zachodnim Wybrzeżu niż w okręgu Nowego Jorku, przy czym wynikało to najprawdopodobniej z faktu, że kwalifikowanych w tej dziedzinie robotników było w ogóle więcej i że łatwiej jest pozyskać odpowiednią liczbę mechaników tam, gdzie jest więcej lotnisk. Jakość siły roboczej, jaką można zdobyć zależy również od tego, z jakiej dziedziny specjalistów poszukuje przedsiębiorstwo. Jeżeli potrzebuje pracowników wydziału finansowego, a kwalifikacje w tej dziedzinie można zdobyć tylko w toku długoletniej praktyki, wykwalifikowanych specjalistów trzeba będzie szukać przede wszystkim w dużych okręgach finansowych.

Stabilność rynku pracy waha się w zależności od okręgów i grup. W niektórych okręgach często zdarzają się przestoje, a stosunki między pracownikami i pracodawcami układają się fatalnie. W niektórych gałęziach przemysłu urzędnicy poważnie ulegają wpływom związków zawodowych, na których opinii opierają swoje postępowanie, podczas gdy w innych przemysłach ta sama kategoria pracowników wiąże się ściśle raczej z kierownictwem przedsiębiorstw.

Leave a Reply