Ścisły nadzór

Jeśli podwładni są jednakże osobami na stanowiskach kierowniczych, wymienione korzyści nie występują. Osoby mające kwalifikacje do zajmowania tego rodzaju stanowisk będą z równą dezaprobatą patrzeć na szczegółowe instrukcje, jak patrzą na niechęć swoich zwierzchników do delegowania uprawnień. Wydaje się, że żaden inny sposób zabijania inicjatywy i wydajności pracy nie jest tak skuteczny, jak wy- dwanie szczegółowych instrukcji.

Ścisły nadzór. Z autokratycznych metod kierowania wynika konieczność ścisłego nadzoru. Technika ta związana jest z brakiem zaufania zwierzchnika do pracowników. Tego rodzaju postępowanie cenią ci pracownicy, którzy lubią autokratycznych zwierzchników. Może to równocześnie być przyczyną niechęci ze strony tych, którym nie odpowiada kierownik nie mający zaufania do podwładnych, czego dowodem jest stosowanie ścisłego nadzoru.

Wnioski. Stosowanie autokratycznych metod kierowania jest rezultatem osobistego wyboru kierownika. Może to wynikać z jego cech osobistych lub ze zbiegu okoliczności. W Stanach Zjednoczonych popełnia się błąd typowania na stanowiska kierownicze osób, stosujących wyłącznie metody autokratyczne. Stosowania takich technik powinno się unikać, chyba że stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, iż personel danego wydziału woli być prowadzony w ten sposób.

Są jednak okoliczności, w których nawet najbardziej demokratycznie nastawiony kierownik powinien zastosować autokratyczne metody. Tam, gdzie istnieje konieczność jednolitej polityki, nie ma miejsca na konsultacje i „dawanie wolnej ręki”. Na przykład, w sprawach dotyczących rzetelności rachunkowości, rozliczeń kasowych lub stosowania norm prawnych czy zawierania kontraktów może się okazać, że dla kierownika jedyną skuteczną metodą działania jest dyktowanie podwładnym sposobu postępowania. Również w kwestiach dotyczących bezpie- czeństwa lub w przypadkach zagrożenia jedyną metodą dającą efekty jest technika autokratyczna. Żaden kierownik nie będzie dyskutował ze swoimi podwładnymi np. na temat palenia czy niepalenia tytoniu w miejscu przechowywania materiałów łatwopalnych, nie da pracownikom wolnej ręki w przypadku powstania niebezpiecznego pożaru i nie będzie dyskutował z kierowcą na temat właściwej szybkości pojazdu w centrum miasta.

Leave a Reply