SKF Industries

Innym jeszcze wariantem przygotowania prognozy jest procedura stosowana w SKF Industries. Tak jak i w poprzednio omówionym przypadku, w przedsiębiorstwie tym przygotowuje się trzy prognozy zbytu. Jednak w SKF jedną prognozę opracowują specjaliści w dziale zbytu biura głównego przedsiębiorstwa, drugą — dział badań handlowych, a trzecią — terenowi agenci handlowi. Zestaw trzech prognoz otrzymuje następnie kierownik działu zbytu, który po wyjaśnieniu punktów sprzecznych przekazuje cały materiał dyrektorowi d/s zbytu. Ten sprawdza lub modyfikuje przedłożoną prognozę i po jego zatwierdzeniu prognoza stanowi podstawę planowania działalności przedsiębiorstwa. Procedurę stosowaną w SKF wyjaśnia rysunek 16.

Efektywne przygotowanie i stosoimnie prognoz zbytu. Prognoza zbytu jest tak ważnym narzędziem, że chyba każde przedsiębiorstwo powinno zdecydować się na poświęcenie czasu i pracy dla przygotowania takiej prognozy, na jaką pozwalają mu możliwości finansowe. Prognozę powinno opracować nawet przedsiębiorstwo, które ma do wykonania stosunkowo dużo zamówień, pracujące na zlecenie odbiorców i nie obawiające się narastania zapasów w magazynie wyrobów gotowych. Jeden z autorów spotkał w swej praktyce przedsiębiorstwo, które określało swój zbyt w przyszłości na podstawie portfelu zamówień. Mimo że portfel zamówień był zapełniony, kierownicy przedsiębiorstwa ze zdumieniem odkryli pewnego dnia, że zamówienia opiewają na ograniczoną ilość wyrobów z datami dostaw wybiegającymi tak daleko w przyszłość, że w rezultacie wartość zleceń odbiorców w dolarach nie zapewniałaby możliwości pełnego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz siły roboczej.

Jeden z często popełnianych błędów przy opracowaniu prognoz zbytu, szczególnie w małych przedsiębiorstwach, wynika z przeświadczenia, że prognozy są zbyt kosztowne oraz z pomijania w rozważaniach źródeł informacji łatwo dostępnych, tanich czy nawet wręcz nic nie kosztujących. Referent działu zaopatrzenia, pracownicy działu zbytu, kierownik działu finansowego, czy kierownik produkcji mogą dysponować wyrywkowymi informacjami, które można zebrać w prognozę zbytu o niezłej wartości użytkowej. Istnieje poza tym masa informacji ze źródeł rządowych i przemysłowych, których pozyskanie jest równie łatwe, jak tanie.

Należy również pamiętać, że pewne zalety ma opracowywanie prognozy zbytu w przedsiębiorstwie przez możliwie dużą liczbę osób. Prognoza bowiem stanowi podstawę planowania dla przedsiębiorstwa i z tego względu współudział maksymalnej liczby kierowników wyższego szczebla specjalistów zapewnia, że będzie ona lepszym przewodnikiem w planowaniu, a także da dokładniejszy obraz przyszłości przedsiębiorstwa.

Leave a Reply