Stopnie uprawnień

Delegując podwładnemu uprawnienia w celu przeszkolenia go na przyszłego kierownika, trzeba zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy. Pierwsza, to stopień uprawnień danego pracownika. Nie należy przydzielać pewnych obowiązków i uprawnień do ich wykonywania osobie nie mającej odpowiedniego doświadczenia. Ludzie potrzebują czasu, aby dojrzeć do wykonywania pewnych funkcji. Zadania powinno się przydzielać stopniowo, w miarę jak szkolony pracow- nik robi postępy, nad czym musi czuwać kierownik. Nie znaczy to, że podwładny nie wykonuje swych obowiązków, wykonuje jednak swe zadania pod kierunkiem i stosunkowo ścisłą kontrolą zwierzchnika. W miarę jak podwładny zdobywa doświadczenie, zwierzchnik może rozluźniać ścisłą kontrolę i poszerzać zakres uprawnień pozwalających podwładnemu na wybór metod i środków do osiągania jego zadań.

Druga sprawa, to delegowanie uprawnień kilku podwładnym różniącym się stopniem zaawansowania w szkoleniu. Ponieważ stopień uprawnień ściśle wiąże się z osiągniętymi już przez podwładnego wynikami, zakres uprawnień delegowanych przez zwierzchnika poszczególnym jednostkom powinien być zróżnicowany. W danym czasie muszą mieć kilku podwładnych o różnym stopniu dojrzałości. Tych, którzy już wykazali się pewnymi umiejętnościami przy wykonywaniu poprzednich zadań, będzie się wystawiać na dalsze próby przez poszerzanie zakresu ich uprawnień. Ci natomiast, którzy nie mogą lub nie potrafili wykorzystać swoich uprawnień w sposób konstruktywny, będą musieli je stracić 4,

Leave a Reply