STOSUNEK PODWŁADNYCH DO SPRAWY PRZEWODZENIA

Brak przekonywających wyników badań nad przewodzeniem z punktu widzenia cech charakteru oraz niedoskonałość podejścia sytuacyjnego doprowadziły F. H. Sanforda do konkluzji, że efektywność przewodzenia zależy w dużej mierze od postawy podwładnych 8. Wyszedł on z założenia, że pracownicy mają pewne podstawowe potrzeby i chętnie zgodzą się na to, aby pozostawać w zależności od przywódcy, który w optymalny sposób zapewni im zaspokojenie tych potrzeb. Jeśli założenie to jest słuszne, działalność i zachowanie się przywódcy można by badać uwzględniając jego wysiłki zmierzające do zaspokojenia potrzeb osób, którym przewodzi.

Uznanie, że postawa pracowników jest ważnym czynnikiem w dziedzinie przewodzenia jest ważnym przyczynkiem do dotychczasowych badań. Jasne jest, że potrzeby członków partii politycznych różnią się od potrzeb personelu działu obróbki mechanicznej. Można chyba przyjąć, że zachowanie się polityka jako przywódcy będzie zupełnie inne od zachowania się kierownika działu produkcyjnego.

Leave a Reply