Strategie

Rzadko więc się zdarza, aby jakiś ważny program w przedsiębiorstwie występował jako jedyny. Jest on na ogół częścią skomplikowanej struktury programów i zależy od jednych, a wpływa na inne. Ta właśnie współzależność planów powoduje największe trudności i komplikacje w planowaniu przedsiębiorstw. Rezultatów niewłaściwego i źle przemyślanego planowania nie da się na ogół wyizolować z całości, gdyż można powiedzieć, że planowanie jest efektywne o tyle, o ile efektywne jest najsłabsze ogniwo jego łańcucha. Skoordynowane, a więc efektywne planowanie wymaga od kierownictwa wyjątkowo dużych umiejętności.

Strategie. Strategie można określić jako planowanie interpretatywne lub jako plany opracowywane w obliczu planów konkurencji. W większości przypadków, w których pojawia się konkurencja, to znaczy, gdy dwie lub więcej osób dąży do tego samego celu, kierownik, który opracowuje plany nie licząc się z tym, oo robią jego konkurenci, przekona się, że nawet najrozsądniejsze projekty mogą go sprowadzić na manowce. W pewnym sensie plany konkurentów są elementem tła, które kierownictwo musi uwzględniać w planowaniu, a strategia staje się szczególnym rodzajem planu ze względu na jej specyficzne cechy wynikające z konieczności uwzględniania projektowanych posunięć konkurentów.

Leave a Reply