Szkolenie kadr kierowniczych wyższego szczebla

Metody szkolenia kierowników średniego szczebla przewidzianych do objęcia stanowisk kierowniczych wyższego szczebla wymagają zupełnie innego podejścia w przypadku szkolenia mistrzów i kierowników niższego szczebla. Dobrze zapowiadający się kierownik średniego szczebla powinien odznaczać się wieloma zaletami. Musiał wykazać się wyższym stopniem inteligencji, łatwością komunikowania się, umiejętnością stosowania naukowego podejścia do zagadnień oraz innymi umiejętnościami w dziedzinach wymagających odpowiedniej lotności umysłu. Dotychczasowe doświadczenia dały mu pogląd na pracę wewnątrz przedsiębiorstwa. Na zajmowanych dotąd wielu stanowiskach kierowniczych musiał wykazać, że potrafi planować, organizować, dobierać i szkolić podwładnych, kierować nimi tak, aby działanie zespołu było efektywne i skoordynowane, również musiał wykazać się znajomością procesu kontroli oraz udowodnić swoją operatywność.

Kandydat taki musi jednak osiągnąć stopień dojrzałości, aby właściwie ustosunkować się do zewnętrznych kontaktów przedsiębiorstwa. Jako kierownik wyższego szczebla będzie się bowiem musiał zajmować głównie kierowaniem wzajemnymi stosunkami jego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami, badaniami i rozwojem w ogóle oraz restrykcjami, zarządzeniami i innymi ograniczeniami narzucanymi przedsiębiorstwu przez administrację państwową. Umiejętności te może zdobyć pracując w stowarzyszeniach przemysłowych, negocjując ze związkami zawodowymi, dyskutując z urzędami oraz rozwijając kontakty oficjalne.

Leave a Reply