Posts Tagged ‘fundusz inwestycyjny’

Czy nacjonalizacja Otwartych Funduszy Emerytalnych to dobre rozwiązanie na problemy budżetu ? – fundusz inwestycyjny

Kilka lat temu w czasie rządów Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego doszło do tak zwanej pierwszej nacjonalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. Za pomocą jednego podpisu połowa pieniędzy które dotychczas zgromadziliśmy w tak zwanych OFE zostały wytransferowane z naszych kont które miały tworzyć tak zwany drugi filar i być ważną częścią naszych przyszłych emerytur. Pieniądze zagrabione przez rząd PO-PSL zostały przeznaczone na zmniejszenie naszego zadłużenia zagranicznego. Czysto teoretycznie było by to nawet udane przedsięwzięcie , jednak warto pamiętać , że operacja ta została przeprowadzona tylko po to aby rząd mógł zadłużyć obywateli jeszcze bardziej nie przekraczając jednocześnie specjalnej bariery konstytucyjnej po której byśmy musieli zdecydowanie ograniczyć zadłużanie się w roku bieżącym oraz w przyszłości. Dlaczego rząd był zmuszony do aż tak drastycznego kroku ? To bardzo proste. Wskutek braku zdecydowanych reform które były niezbędne , a których jednak nie przeprowadził kilka lat wcześniej wydatki skarbu państwa rosły w sposób niekontrolowany. Z tego wszystkiego wynika , że jedyną korzyścią jaką uzyskaliśmy jako kraj przeprowadzając spektakularną nacjonalizację Otwartych Funduszy Emerytalnych było odwleczenie wszelkich problemów tego rządu w czasie – nic poza tym. Można być niemal pewnym , że społeczeństwo zaakceptowało by takie , a nawet trudniejsze reformy które jak pokazało życie zawsze muszą odbywać się dużym kosztem ze strony społeczeństwa , nie mniej jeśli się od około ćwierć wieku odwleka od dawien dawna znane problemy w czasie to cierpliwość ze strony społeczeństwa wkrótce na pewno przekroczy stan krytyczny – co oczywiście nie wróży nikomu niczego dobrego. Tymczasem obecny rząd rozdmuchuje wydatki jeszcze bardziej , nie dotrzymuje podstawowych obietnic wyborczych zwiększając powtórnie podatek od towarów i usług VAT. Te wydatki mogą być tutaj kluczowym problemem , ponieważ jednym ze skarbców z których rząd może jeszcze zawłaszczyć pieniądze obywateli są właśnie Otwarte Fundusze Emerytalne – w ten sposób dokończą pomysł Donalda Tuska i pogrzebią OFE ostatecznie. Druga już nacjonalizacja OFE może znacznie osłabić zaufanie do giełdy papierów wartościowych w Warszawie , ponieważ ta część aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych jest zainwestowana w akcje – z tego powodu można spodziewać się na giełdzie znaczących spadków kursów akcji.

fundusz inwestycyjny