PLAN NAUCZANIA

TECHNIK ADMINISTRACJI

forma zaoczna, symbol cyfrowy 334306
obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014
oznaczenie oddziału w arkuszu – TA

Kwalifikacje: K.1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Lp. Przedmioty Semestr I Semestr II SemestrIII Semestr IV Ogółem
1. Działalność gospodarcza 17 17 14(p) 20(p) 68
2. Podstawy prawa cywilnego 20(p) 14 14 - 48
3. Podstawy prawa pracy 15 15(p) 15 10 55
4. Podstawy prawa administracyjnego 20(p) 20(p) 25(p) 23(p) 88
5. Finanse publiczne 13 14 - - 27
6. Język angielski zawodowy 15 15 12 12 54
Kształcenie teoretyczne 100 95 80 65 340
7. Pracownia pracy biurowej 40 35 40 45 160
8. Pracownia administracji 35 45 45 55 180
Kształcenie praktyczne 75 80 85 100 340
9. Podstawy przedsiębiorczości - - 10 10 20
Razem 175 175 175 175 700

Praktyka zawodowa - w semestrze II i III po 4 tygodnie (łącznie 320 godzin)
(p) – egzamin pisemny
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.68.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.