PLAN NAUCZANIA

TECHNIK INFORMATYK /TI/

forma zaoczna, symbol cyfrowy 351203
obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013
oznaczenie oddziału w arkuszu – TI

Lp. Przedmioty Semestr I Semestr II SemestrIII Semestr IV Ogółem
1. Systemy operacyjne 70(p) - - - 70
2. Urządzenia techniki komputerowej 55(p) - - - 55
3. Sieci komputerowe 50 10(p) - - 60
4. Witryny i aplikacje internetowe - 20(p) 25 25 70
5. Systemy baz danych - 10 25 10 45
6. Działalność gospodarcza branży informatycznej - - - 10 10
7. Język angielski zawodowy - - 10 20 30
Kształcenie teoretyczne 175 40 60 65 340
8. Pracownia urządzeń techniki komputerowej urządzeń komputerowych - 60 - - 60
9. Pracownia sieciowych systemów operacyjnych - 55 - - 55
10. Pracownia lokalnych sieci komputerowych - 20 40 - 60
11. Pracownia baz danych - - 20 20 40
12. Pracownia aplikacji internetowych - - 45 80 125
Kształcenie praktyczne 0 135 105 95 340
13 Podstawy przedsiębiorczości - - 10 10 20
Razem 175 175 175 175 700

Praktyka zawodowa - 160 godzin (4 tygodnie)
(p) – egzamin pisemny