PLAN NAUCZANIA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

forma zaoczna, symbol cyfrowy 431103
obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014
oznaczenie oddziału w arkuszu – TR

Kwalifikacje:
K.1 - Prowadzenie rachunkowości(A.36)
K.2 - Prowadzenie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

Lp. Przedmioty Semestr I Semestr II SemestrIII Semestr IV Ogółem
1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 15 25 - - 40
2. Język obcy w rachunkowości - 20 20 - 40
3. Rachunkowość finansowa 60(p) 50(p) - - 110
4. Wynagrodzenia i podatki - - 65 85 150
Kształcenie teoretyczne 75 95 85 85 340
8. Biuro rachunkowe 80(p) 80(p) - - 160
9. Dokumentacja biurowa - - 20 20 40
10. Biuro wynagrodzeń i podatków - - 70 70 140
Kształcenie praktyczne 80 80 90 90 340
11. Podstawy przedsiębiorczości 20 - - - 20
Razem 175 175 175 175 700

Praktyka zawodowa - 160 godzin ( 2 tyg. sem. II i 2 tyg. sem. III)
(p) – egzamin pisemny