Techniki „daioania samodzielności”

Nie można również pomijać wpływu metod autokratycznych na charaktery poszczególnych pracowników. Autokratyczne metody mogą dawać dobre rezultaty nie tylko przy kierowaniu osobami o niskich kwalifikacjach lub osobami z natury nieśmiałymi, „silna ręka” kierownika jest często potrzebna także wobec osób z natury agresywnych. Ponadto bywają okoliczności, kiedy kierownik przedsiębiorstwa czy wydziału musi zastosować zdecydowane metody postępowania, bez względu na to, czy zostały one czy też nie, uprzednio przekonsultowane z podległym personelem. W okolicznościach, gdy w danej grupie panuje nastrój zdenerwowania czy niezadowolenia i gdy przewodzenie może dać w efekcie uporządkowanie chaotycznej sytuacji, kierownik przez zdecydowane postępowanie może doprowadzić do podwyższenia morale.

Techniki „daioania samodzielności”. Kierownicy, którzy wybierają metodę „dawania samodzielności”, wychodzą z założenia, że trzeba zachęcać podległy im personel do współudziału i przyczyniania się własnymi pomysłami i działaniem do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Tego rodzaju współudział pracowników w kierowaniu nie może oczywiście oznaczać, że zadania nałożone na oddział są zaniedbywane podwładni zachęcani do współdziałania są dobrymi pracownikami, pod warunkiem, że bodźce zostały we właściwy sposób ustawione. Nie oznacza to jednak, że rozwijanie inicjatywy i umożliwianie zdobycia doświadczeń opiera się o całkowitą swobodę działania pracownika. Technika „dawania samodzielności” ma chyba tę szczególnie cenną właściwość, że doskonali kierowników, daje ludziom możność zdobycia doświadczeń, pozostawia im maksimum dopuszczalnej swobody oraz umożliwia podejmowanie decyzji.

Leave a Reply