Techniki konsultatywne a jednostka

Konferencje oficjalne zwoływane są w miarę konieczności i nie odbywają się bez określonego celu. Zakres zagadnień omawianych na takich konferencjach zależy od składu osobowego. Na przykład dyrektor naczelny może chcieć wyjaśnić kierownikom wszystkich szczebli nowe kierunki polityki kadrowej lub kierownik wydziału może chcieć przeanalizować wykonanie planów z podległym personelem. W pierwszym przypadku podanie do wiadomości nowych kierunków polityki stanowi okazję do specjalnego zebrania. W drugim przypadku kierownicy oddziałów i wydziałów mogą zwoływać konferencje co jakiś z góry określony czas.

Zasadniczo konferencje oficjalne wykorzystuje się zarówno do przekazywania informacji, jak i do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. W rezultacie podstawową cechą tej techniki jest oszczędność czasu w udzielaniu informacji oraz dobre wyniki bezpośrednich kontaktów. Pozostałe sposoby polegające na pisemnych wyjaśnieniach lub ustnym przekazywaniu informacji przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej niewątpliwie są gorszymi metodami kierowania.

Techniki konsultatywne a jednostka. Mimo że techniki konsultatywne stosuje się przy kierowaniu grupą, ich podstawowe cechy charakterystyczne odnoszą się do kierowania jednostkami. Kierownik, który szuka porady w sprawie kierunków działania, który tłumaczy lub chętnie przyjmuje pomysły od poszczególnych podległych mu pracowników, stosuje właśnie technikę konsultatywną. Mimo że przy nadużywaniu tej techniki przez kierownika personel zaczyna mieć wątpliwości, czy zwierzchnik w ogóle przygotował jakiś plan, czy ma własne zdanie oraz rozsądne podejście do swoich obowiązków, to jednak pozostaje faktem, że większość osób nie lubi, gdy im się wydaje rozkazy, natomiast rośnie w nich poczucie wartości jako pracowników, jeśli ich sugestie są przedmiotem rozważań. Poszczególne osoby dążą do zdobycia zaufania i wyrobienia sobie opinii znających się na rzeczy, co wynika z naturalnego u ludzi egoistycznego podejścia. Stosując technikę konsultatywną kierownik często podnosi morale w sposób lepszy, niż jakimikolwiek innymi środkami oraz uzyskuje informacje potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Leave a Reply