Tworzenie możliwości zdobywania szerokiego doświadczenia

Kierownictwo stwarzające nadającym się do awansu pracownikom możliwości zdobywania szerokiego doświadczenia może w ten sposób uzyskać wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Korzysta na tyra również sam kandydat na stanowisko kierownicze zdobywając i pogłębiając wiedzę techniczną. Kierownik, którego zakres czynności jest ograniczony do kierowania działem ekspedycji, specjalizuje się tylko w procedurach związanych z ustaleniem zapotrzebowania na materiały do pakowania, w zamawianiu odpowiedniego wyposażenia, doborze robotników spośród osób przysyłanych mu przez dział kadr oraz w planowaniu dostaw. Nie będzie on jednak wiedział, na czym polega praca innych działów przedsiębiorstwa.

Stworzenie kandydatowi możliwości zdobycia doświadczeń praktycznych w różnych wydziałach jest najbardziej skutecznym sposobem zorientowania go we wzajemnych związkach pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa oraz w poglądach innych pracowników. Przedsiębiorstwo cierpi, jeśli spraw tych się nie docenia. Powstaną trudności we współpracy np. między działem kontroli technicznej i- produkcją, zbytem i produkcją, między komórkami usługowymi, funkcjonalnymi i liniowymi. Umiejętność spojrzenia na określone zagadnienia z punktem widzenia innych ludzi jest rzeczą wyjątkowo rzadko spotykaną u tych, którzy nigdy nie znaleźli się w sytuacji tych osób. Rozsądny dyrektor nie będzie się jednak upierał przy tym, że tylko te osoby, które potrafią zrozumieć cudze stanowisko, nadają się na stanowiska kierownicze. Natomiast ważną rzeczą jest, aby dopatrzyć przeszkolenia kandydatów na stanowiska kierując ich do pracy w coraz to innych wydziałach.

Leave a Reply