Tworzenie stanowisk asystentów osobistych

Celem tego rodzaju programu jest zapewnienie kierownikom możliwości zdobycia doświadczeń na odpowiedzialnych stanowiskach w różnego rodzaju sytuacjach. System ten pozwala uniknąć ujemnej strony występującej we wszystkich innych rodzajach rotacji stanowisk, a mianowicie powstania u kandydata uczucia, że „jest on z wizytą” w danym oddziale. Stosując ten system unika się również sytuacji, w której kandydat traktowany jest przez swoich współpracowników jako „następca tronu” oraz eliminuje się niebezpieczeństwa i koszty wynikające z rezerwowania stanowisk kierowniczych dla celów szkolenia. Ten rodzaj programu jest chyba najbardziej efektywną formą systemu opartego na rotacji stanowisk.

Tworzenie stanouńsk asystentów osobistych. Stanowisko asystenta osobistego często stosowane jako miejsce szkolenia umożliwia kandydatowi rozszerzenie poglądów na sprawy przedsiębiorstwa przez praktykę w wielu dziedzinach pracy kierowniczej. Taka technika doskonalenia nie oznacza oczywiście popadania w rutynę. Samo stanowisko może być stworzone specjalnie dla celów szkoleniowych i często zdarza się, że likwiduje się je, gdy spełni swe zadanie. Istnieje jednak wiele stałych stanowisk asystentów osobistych, które są dobrymi miejscami dla celów szkolenia,

Z punktu widzenia zwierzchnika stanowisko asystenta osobistego ma tę podstawową stronę dodatnią, że umożliwia mu dobre spełnianie funkcji nauczyciela. Okres doskonalenia może być dostosowany do potrzeb danego kandydata. Istnieje możliwość stopniowania trudności zadań dla sprawdzenia, czy kandydat odznacza się umiejętnością właściwej oceny sytuacji. Ten rodzaj doświadczenia, który jest szczególnie ważny dla jego przyszłej pracy, można uzyskać dobierając mu odpowiednie zadania. Można wreszcie odpowiednio zaaranżować przypadki, aby sprawdzić, czy kandydat ma umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność przewodzenia grupą.

Leave a Reply