Ułatwianie koordynacji działania podległego personelu.

Kierowanie podwładnymi nastręcza trudności, jeśli stworzy się warunki, w których koordynacja działania staje się łatwa i naturalna. Kierownik umiejący przekonać swoich pracowników, aby przygotowali taki klimat, będzie miał ułatwione zadanie z kierowaniem nimi.

Mary C. Niles wymienia zarówno źródła trudności koordynowania jak również sposoby ich usunięcia2. Omawiając te ostatnie wymienia ona prawie wszystkie czynności kierownika. Kierownik może stworzyć doskonały klimat dla koordynacji wysiłków podległego mu personelu, jeśli we właściwy sposób planuje, organizuje oraz dobiera kadry. Gdy warunki te zostaną spełnione, można wówczas stosować odpowiedni rodzaj kontroli, plany przedsiębiorstwa są świadomie wykonywane, wydział da się zorganizować tak, aby można było wydajnie pracować i przekazywać informacje, a personel może być odpowiednio dobierany i doskonalony.

Jak już widzieliśmy, koordynacja jest bardzo ważnym czynnikiem, którego żaden rozkaz kierownika nie jest w stanie powołać do istnienia. Kierownik wydziału ma jeszcze i inne możliwości. Może wyjaśnić personelowi znaczenie koordynacji kładąc naciśk na wielkie znaczenie osobistej znajomości z tymi pracownikami, których prace muszą być szczególnie koordynowane oraz na omawianie z nimi planów i polityki, zanim zostaną one przedstawione kierownictwu wyższego szczebla. Udział grupy w opracowywaniu planów jest pewną metodą uzyskania poparcia grupy. Metodę tę kierownicy wyższego szczebla uważają za niezbędną. Kierownik może również oddziaływać na poszczególnych pracowników tak, aby wywołać u nich bodźce do koordynowania ich pracy z pracą innych. Może również wynagradzać ludzi za współdziałanie tak, aby zachęcić pracowników swego wydziału do ubiegania się o to.

Leave a Reply