Ustalenie całokrztałtu przesłanek planistycznych

Jedną z trudności w ustaleniu całokształtu przesłanek planistycznych, które w każdym momencie będą aktualne jest to, że każdy główny plan, jak też i wiele planów pobocznych ma w sobie cechy przesłanek na przyszłość. Na przykład decyzja zbudowania dużej fabryki w Kansas City stanie się ważną przesłanką dla sporządzania innych planów, w których lokalizacja tej fabryki będzie ważnym elementem. Innym przykładem może być przedsiębiorstwo kolejowe, dla którego uwzględnienie w przesłankach zdobycia rynków na Florydzie byłoby nonsensem, gdyż jego linie kolejowe znajdują się na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku i nie ma żadnych podstaw do przewidywania ekspansji w kierunku południowo-wschodnim. Linia lotnicza wyposażająca swoje długie linie w pewnego typu samoloty, budująca naziemne stacje obsługi i stacje remontowe traktować będzie te przedsięwzięcia jako przesłanki dla innych planów.

Dziwne byłoby, gdyby wszyscy członkowie kierownictwa przedsiębiorstwo na wszystkich jego szczeblach byli — nie porozumiewając się co do tego — jednego zdania na temat przyszłości, jaka czeka przedsiębiorstwo. Jeden kierownik może sądzić, że pokój na świecie potrwa 10 lat, inny będzie spodziewał się w tym samym czasie wojny światowej. Jeden kierownik może oczekiwać wzrostu cen o 10% w następnym 5-leciu, inny wzrostu o 50% w tym samym czasie, a jeszcze inny spodziewa się, że ceny spadną.

Leave a Reply