Ustalenie przesłanek planistycznych

Ustalenie celu. Pierwszym krokiem w procesie planowania jest określenie jego celów. Krok ten musi być pierwszym na szczeblu całego przedsiębiorstwa, ale oczywista staje się konieczność ustalenia celu lub celów dla każdego planu pochodnego. Planowanie może mieć sens tylko wtedy, gdy zmierza do jakiegoś celu. Cel bowiem jest kluczem do określenia, jakie podstawowe działania należy wykonywać, na co zwrócić szczególną uwagę oraz co się osiągnie stosując sieć kierunków polityki, procedur, budżetów i programów.

Bez względu na to, jaki jest charakter celów, muszą one być zrozumiane po to, aby wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa działali zgodnie z planem. Tak więc cele całego przedsiębiorstwa powinny nadawać kierunek podstawowym planom oddziałującym na przedsiębiorstwo jako całość. Plany odzwierciedlające ten ogólny cel określają cele podstawowych komórek przedsiębiorstwa. Cele i plany wydziałów są kluczem w planowaniu działów, sekcji i tak dalej — w dół hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. Mniejsze komórki zaś będą planować bardziej efektywnie, jeśli zrozumieją ogólne cele przedsiębiorstwa.

Ustalenie przesłanek planistycznych. Następnym krokiem w procesie planowania jest ustalenie przesłanek planistycznych oraz uzgodnienie, jak będzie się je stosować i rozpowszechniać. Polega ono na zebraniu faktów, których wystąpienie przewiduje się oraz na wytyczeniu podstawowych kierunków polityki na przyszłość. Przesłanki są więc przypuszczeniami planistycznymi. Tworzą one odnoszące się do przyszłości prognozy, na podstawie których odbywa się całe planowanie.

Leave a Reply