Utrzymanie właściwego poziomu wzajemnego zaufania

Utrzymanie właściwego poziomu wzajemnego zaufania należy do obowiązków kierownika. Jeśli jest to człowiek zdolny, ma on dwojaką przewagę nad swymi podwładnymi. Ma on władzę i autorytet wynikający z długotrwałej pracy na stanowisku oraz pewność, że stanowisko swe zawdzięcza wyższym kwalifikacjom.

W tym kontekście osobisty autorytet przełożonego oraz tradycyjny autorytet wynikający z piastowania urzędu są złożonymi problemami. Zwierzchnik musi postępować tak, jak sądzi, że się tego po nim oczekuje. Społeczeństwo ma zaakceptowane przez tradycję wzory postępowania i szczególna rola, jakiej się oczekuje od kierownika nie jest tu wyjątkiem. Patrzy się na niego, jak na wyizolowaną osobę, otoczoną atmosferą sukcesu, osobę, która podejmuje decyzje, odznacza się zdolnościami przewodzenia grupie oraz skrupulatnie przestrzega norm przyjętych przez społeczeństwo. Oznacza to, że przełożony musi być niezwykłym człowiekiem — jednostką moralną, która nie obraża postępowaniem swoich podwładnych, a jednocześnie pełnym werwy, wydajnym kierownikiem, który decyduje o problemach w sposób pozytywny i rozsądny 7.

Leave a Reply