Wady i zalety metody konsultatywnej

Dodatnie strony każdej techniki zostały już omówione wyżej. Należałoby również zwrócić uwagę na ich efektywność z punktu widzenia kontaktów personelu z kierownikami innych komórek organizacji. Autorzy zauważyli na przykład, że uczestnicy różnych konferencji kierowników mający okazję usłyszeć wypowiedzi i zobaczyć naczelnego dyrektora i innych kierowników wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, zaczynają lepiej rozumieć nie tylko problemy i kierunki polityki przedsiębiorstwa, lecz również podstawy podejmowania decyzji. Daje im to również możność kontaktu osobistego z kierownictwem, z którym nie spotykają się na codzień. Różne dodatnie i ujemne cechy „wielkich”, ich drobne „grzeszki” stają się powszechnie znane i powodują, że atmosfera w przedsiębiorstwie staje się bardziej ludzka. Konferencje kierowników dają tak pozytywne wyniki, że należy się dziwić, dlaczego nie stosuje ich więcej przedsiębiorstw.

Ujemne strony konferencji wynikają z nieumiejętnego korzystania z nich przez kierownictwo. Jak już powiedziano, tematyka konferencji musi być odpowiednia. Prowadzenie konferencji nie miałoby sensu, jeśli celem ich miałoby być określenie kierunków polityki, procedur, opracowanie planów, decyzje o planach zbytu lub budżecie finansowym czy rozwiązywanie indywidualnych problemów personalnych. Bez względu na to, jak ważne są te sprawy, muszą być rozwiązywane innymi sposobami.

Drugą przyczyną, dla której konferencje nie zdają egzaminu, jest nieumiejętne ich prowadzenie przez zainteresowanych kierowników wyższego szczebla. Prowadzenie konferencji tak, aby osiągnąć zamierzony cel, wymaga dużych umiejętności. Jakiekolwiek ślady autokratycznego podejścia, krytyczna postawa, brak szacunku dla uczestników, czy pewna chęć zachowania tajemnicy wystarczą, aby konferencja nie zdała egzaminu. Kierownik musi umieć przewodzić grupą, aby zapewnić sobie jej współpracę, musi wykazywać się umiejętnościami zawodowego nauczyciela oraz musi umieć przekonywać.

Leave a Reply